Dodijeljene murasele imamima i muallimama Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji

U petak, 26. januara 2024. godine u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana održana je svečana dodjela murasela imamima i muallimama Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji.

U skladu sa Ustavom Islamske zajednice u BiH i Statutom Islamske zajednice u Republici Sloveniji, a na osnovu Pravilnika o dodjeli murasele, imamima i muallimama Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji, na prijedlog muftije mr. Nevzet-ef. Porića dodijeljene su murasele koje je potpisao reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Husein-ef. Kavazović.

Ovoj izuzetno važnoj svečanosti za Islamsku zajednicu u Republici Sloveniji, prisustvovao je muftija mr. Nevzet-ef. Porić, hfz. dr. Mensur-ef. Malkić, direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ-e u BiH, mr. Meho-ef. Šljivo, voditelj Odjela za hatabet i vaz, Bahrudin-ef. Čolo, stručni saradnik za imamet, g. Samir Kerić, predsjednik Sabora IZ-e u Republici Sloveniji, članovi Sabora, predsjednici i članovi izvršnih odbora, te veliki broj džematlija.

Muftija mr. Nevzet Porić, obraćajući se prisutnima istakao je da je ovo svečan trenutak za Islamsku zajednicu u Republici Sloveniji jer se imamima i muallimama koji obavljaju imamske, hatibske i muallimske poslove na području Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji dodjeljuju murasele.

»U suradnji sa Rijasetom IZ-e u BiH, na čelu sa reisu-l-ulemom dr. Husein-ef. Kavazovićem i Upravom za vjerske poslove na čelu sa dr. hfz. Mensur-ef. Malkićem, uspješno smo okončali proces dodjele murasele uposlenicima Mešihata IZ-e u Republici Sloveniji. Ovom svečanom činu prethodile su pripreme, koje obuhvataju dostavljanje potrebne dokumentacije i izradu murasela, koje će im danas biti uručene. Potpisujući muraselu, reisu-l-ulema je prenio dio svojih ovlasti iz područja tumačenja vjere na imame i muallime« – istakao je muftija Porić.

Muftija Porić je podsjetio da je »Murasela pisano ovlaštenje, kojim se nosioci vjerskog autoriteta: muftije, muderisi, imami i hatibi, muallimi i muallime, vjeroučitelji i vjeroučiteljice, odgajatelji i odgajateljice u ustanovama Islamske zajednice, urednici vjerskih programa i sadržaja u medijima Islamske zajednice i drugi nosioci vjerskog autoriteta, ovlašćuju da tumače učenje islama u skladu sa maturidijskim akaidom, hanefijskim mezhebom i ustavnim vrijednostima Islamske zajednice. Murasela se daje licima koja posjeduju stručne i moralne kompetencije potrebne za izbor ili imenovanje u odgovarajuće službe u Islamskoj zajednici. Po pravilima zasnivanje službe nije validno niti može proizvesti pravna dejstva bez prethodno pribavljene murasele. Dakle, svi oni koji budu željeli stupiti u službu Islamske zajednice, morat će prethodno dobiti muraselu, s kojom će dokazati da posjeduju ovlaštenje reisu-l-uleme za obavljanje određene službe u Islamskoj zajednici.«

Muftija Porić je zatim govorio o imamskom pozivu i izazovima sa kojima se imami susreću u obavljanju svoje misije, te istakao da se imami i muallime na području Mešihata Islamske zajednice u Republici trude da svoje poslove obavljaju časno i odgovorno, na dobrobit svih članova Islamske zajednice ali i društva općenito.

Zatim je uslijedila dodjela murasela, koje su uručili muftija mr. Nevzet Porić i hfz. dr. Mensur Malkić. Murasele su najprije dobili imami, zatim muallime te glavni imami:

Ifet-ef. Suljić, imam u džematu Škofja Loka; Šaban-ef. Kazimoski, imam u džematu Sežana; Fahrudin-ef. Smajić, imam u džematu Postojna; Adnan-ef. Merdanović, imam u džematu Novo mesto; Zikrija-ef. Hodžić, imam u džematu Ajdovščina; Nurija-ef. Ičanović, imam u džematu Kočevje; Hamza-ef. Muratspahić, imam u džematu Nova Gorica; Haris-ef. Topalović, imam u džematu Koper; Alija-ef. Zubača, imam u džematu Maribor; Sejman-ef. Rekić, imam u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana; Riad-ef. Subašić, imam u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana; hfz. Ahmed-ef. Alili, imam u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana; Nevres-ef. Mustafić, imam u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana; Ela Porić, muallima u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana; Izudina Karišik, muallima u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana; Senada Karišik, muallima u džematu Kranj; Faiza Čelenka, muallima u džematu Jesenice; Indira Mahmutagić, muallima u džematu Maribor; Adna Mustafić, muallima u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana; Nazif-ef. Topuz, glavni imam Odbora IZ-e Celje; Sead-ef. Karišik, glavni imam Odbora IZ-e Kranj; Samir-ef. Jusić, glavni imam Odbora IZ-e Koper; Zinaid-ef. Mahmutagić, glavni imam Odbora IZ-e Maribor; Munzir-ef. Čelenka, glavni imam Odbora IZ-e Jesenice; Mustafa-ef. Gavranović, glavni imam Odbora IZ-e Trbovlje; Bilal-ef. Efendić, glavni imam Odbora IZ-e Velenje; Senad-ef. Karišik, glavni imam Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana.

Nakon preuzimanja murasele imami i muallime položili su zakletvu te potpisali izjavu u skladu sa Pravilnikom o dodjeli murasele.

Zatim se prisutnima obratio hfz. dr. Mensur Malkić, direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ-e u BiH. Direktor Malkić je najprije prenio selame od reisu-l-uleme te čestitao muftiji mr. Nevzetu Poriću na organizaciji svečane dodjele murasele imamima i muallimama Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji. Istakao je važnost murasele kao dokumenta kojim se potvrđuje povezanost u tumačenju vjere kroz ovlasti i instituciju reisu-l-uleme, šejhul-islama i halifa, senedom koji se veže do poslanika, Muhammeda, a.s.

»Čestitam svim imamima i muallimama koji su večeras dobili muraselu. Čuvajte emanet – povjerenje koje ste dobili, i nikada nemojte iznevjeriti Allaha, Njegovog Poslanika i emanet kojeg ste preuzeli. Trudite se da u okruženju u kojem radite budete odgovorni i da razvijate ljudske i prijateljske odnose u državi koja vam je otvorila vrata« – kazao je direktor Malkić.

Govoreći o tome na koji način treba očuvati dini-islam, kao najveću vrijednost koja nam je darovana, direktor Malkić je kazao: »U srcu istinskog vjernika treba da svijetle tri svjetla, tri nura. Prvo svjetlo je svjetlo imana, čvrste vjere u Allaha, dž.š. To je svijest da nam je Allah Gospodar, da pripadamo ummetu Muhammeda, a.s., i da je Kur'an vodič u našem životu. Drugo svjetlo je svjetlo ljubavi prema Allahu i Poslaniku. Treće svjetlo je nada u Allahovu, dž.š., milost.«