Članstvo

Islamska zajednica u Republici Sloveniji je javna, jedinstvena i samostalna vjerska zajednica, kao dio tradicionalne i autohtone jedinstvene Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, svih stanovnika Republike Slovenije koji islam prihvataju za svoju vjeru.

Islamska zajednica se zalaže za duhovnost i čovjekovo dostojanstvo u privatnom i javnom životu, brine se za vjerski život a svojim djelovanjem ujedno ima važnu ulogu u javnom životu kroz razvijanje kulturnih, odgojnih, obrazovnih, solidarnih, dobrotvornih i drugih aktivnosti u društvenoj zajednici, sa kojima obogaćuje i snaži nacionalni identitet i tako vrši važnu društvenu ulogu. Zato je Islamska zajednica općekorisna organizacija.

Islamska zajednica je vjerska organizacija koja slobodno i samostalno izučava svoju vjeru, obavlja vjerske obrede i poslove, samostalno i slobodno uređuje svoju organizacijsku strukturu, vjerske i kulturno-obrazovne aktivnosti, finansijska, administrativna i druga pitanja vezana za djelovanje Islamske zajednice.

Samostalnost i sloboda djelovanja Islamske zajednice zagarantovane su pravnim poretkom Republike Slovenije.

Islamska zajednica u izvršavanju ibadetskih dužnosti primjenjuje hanefijski mezheb.

Ciljevi i zadaci Islamske zajednice su:

 1. da svi njeni pripadnici žive u skladu sa islamskim normama;
 2. razvijanje i čuvanje islamske svijesti, morala te ljudskog dostojanstva;
 3. razvijanje islamske kulture i tradicije u duhovnom i materijalnom životu muslimana;
 4. organiziranje i pružanje vjerskih usluga;
 5. predstavljanje islama kao vjere, te islamske kulture i civilizacije široj društvenoj javnosti Republike Slovenije u kontekstu kulturno-historijskog kruga i šireg evropsko-civilizacijskog prostora;
 6. podsticanje, razvijanje i podržavanje vjerske i šire društvene jednakopravnosti muslimana u Republici Sloveniji;
 7. humanitarno i socijalno djelovanje kako na unutrašnjem tako i na širem društvenom planu;
 8. predstavljanje muslimana u Republici Sloveniji široj društvenoj zajednici različitim vjerskim povodima;
 9. izučavanje islama i vjersko osposobljavanje pripadnika Islamske zajednice;
 10. briga za vjerski i moralni odgoj muslimana u Sloveniji;
 11. briga za očuvanjem porodice kao osnovne ćelije u društvu;
 12. briga za očuvanjem islamskih vrijednosti u društvu;
 13. osnivanje, izgradnja i održavanje mesdžida, džamija, vjerskih škola i drugih vjersko-obrazovnih, odgojnih, kulturnih i humanitarnih organizacija, društava i ustanova;
 14. da svojim članovima u skladu sa mogućnostima omogući uslove za obavljanje islamskih dužnosti;
 15. briga za omogućavanjem vjerskih prava muslimana u Republici Sloveniji;
 16. obrazovanje službenika Islamske zajednice;
 17. čuvanje i razvijanje materijalnih dobara Islamske zajednice;
 18. uspostavljanje i održavanje veza sa drugim islamskim zajednicama, organizacijama i ustanovama u svijetu, posebno sa Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini;
 19. saradnja sa drugim vjerskim zajednicama u Republici Sloveniji i šire, kojima se doprinosi miru, pravdi, interreligijskom, interkulturnom dijalogu te razumijevanju i dobru među ljudima.

Sve djelatnosti u Islamskoj zajednici podliježu načelima zakonitosti, javnosti i opće društvene i moralne odgovornosti.

Član Islamske zajednice može biti svaka punoljetna osoba koja prihvata islam kao svoj način života, odnosno svoje vjersko uvjerenje, i koja se učlani u Islamsku zajednicu koja teritorijalno pokriva područje njenog prebivališta i pri tom slobodnom voljom i vlastitom odlukom i izborom predoči svoje lične podatke, u skladu s pravilnikom IZ-e o zaštiti ličnih podataka, te redovno doprinosi materijalnim potrebama Islamske zajednice, odnosno, izmiruje članarinu Islamske zajednice (”vazifa”).

Aktivni član Islamske zajednice je svaka osoba koja redovno izvršava svoje materijalne obaveze, odnosno, redovno uplaćuje godišnju članarinu.

Plaćanjem članarine automatski postaju članovi Islamske zajednice svi članovi porodice/domaćinstva, međutim, preporučljivo je da se članarina plaća za svakog zaposlenog člana, tako da na taj način svaki zaposlenik postane samostalni član Islamske zajednice.

Prava i obaveze članova Islamske zajednice

Prava članova Islamske zajednice su:

 1. da biraju i da budu izabrani (ako ispunjavaju uslove propisane izbornim pravilima) u organe Islamske zajednice;
 2. da svjedoče i prakticiraju islamsku vjeru pojedinačno i zajednički (u džematu);
 3. da svoje porodične odnose i statusna pitanja uređuju u skladu sa islamskim propisima;
 4. da svoju djecu odgajaju u skladu sa islamskim propisima;
 5. da koriste ustanove Islamske zajednice za obavljanje vjerskih dužnosti i za vjersko obrazovanje;
 6. da u skladu sa islamskim propisima zahtijevaju izvršavanje vjerskih usluga;
 7. da sudjeluju u aktivnostima organa Islamske zajednice;
 8. da dobijaju usluge vjerskog obrazovanja i učenja o islamu i tradiciji od ustanova, organa i drugih institucija;
 9. da podstiču organe Islamske zajednice i daju prijedloge za unapređenje vjerskog života;
 10. da dobijaju nagrade i pohvale za rad u Islamskoj zajednici;
 11. da budu upoznati sa programom i finansijsko-materijalnim poslovanjem Islamske zajednice;
 12. da sudjeluju u izradi programa i pravno-normativnih akata Islamske zajednice;
 13. pri izradi programskog koncepta Islamska zajednica uzima u obzir njihove zahtjeve, prijedloge i interese, u skladu sa dogovorenim programima i ciljevima;
 14. da se u slučaju kršenja vjerskih prava obrate Islamskoj zajednici;
 15. da su obaviješteni o radu Islamske zajednice.

Obaveze članova Islamske zajednice su:

 1. da poštuju Kur'an, Sunnet, statut i druge propise, odluke i ”fetve”, koje usvoje organi Islamske zajednice;
 2. da poštuju izabrane organe Islamske zajednice;
 3. da izvršavaju osnovne islamske dužnosti – ”ibadet”, i da poštuju načela vjere – ”iman”, te način islamskog ponašanja – ”ahlak”;
 4. da izvršavaju obaveze vezane za imovinu, kao što su ”zekat”, ”sadekatu-l-fitr”, akcije ”kurbana”, te da daju druge doprinose potrebne za redovno ili vanredno finansiranje Islamske zajednice;
 5. da čuvaju ugled, interes i jedinstvo Islamske zajednice;
 6. da svoju djecu odgajaju u duhu islamskog vjerovanja, učenja i tradicije, te da koriste imovinu Islamske zajednice;
 7. da štite i čuvaju islamske vrijednosti i običaje;
 8. da se prema svim ljudima, posebno prema braći i sestrama po vjeri, odnose u skladu sa načelima i propisima islama;
 9. da redovno plaćaju članarinu i daju doprinos radu Islamske zajednice;
 10. da svaku promjenu ličnih podataka jave nadležnim organima Islamske zajednice;
 11. da brinu za objekte i druga sredstva kojim raspolaže Islamska zajednica;
 12. da se aktivno uključuju u realizaciju zajednički dogovorenih programa rada i aktivnosti Islamske zajednice.