IKC

Islamska zajednica u Republici Sloveniji

Islamski kulturni centar Ljubljana

Adresa: Kurilniška 18, 1000 Ljubljana, Slovenija