MKC – Muslimanski kulturni centar

Islamska zajednica u Republici Sloveniji

Muslimanski kulturni centar Ljubljana

Adresa: Džamijska ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija