Odbori IZ-e

Kontakt-adrese odbora/džemata Islamske zajednice u Republici Sloveniji

MUSLIMANSKI KULTURNI CENTAR LJUBLJANA
Džamijska ulica 10
1000 Ljubljana
Prikaži na zemljevidu 

Glavni imam: Senad-ef. Karišik
E-mail: senad.karisik@islamska-skupnost.si 

Imam:  Nevres-ef. Mustafić
E-mail: nevres.mustafic@islamska-skupnost.si  

Imam:  hfz. Ahmed-ef. Alili
E-mail: ahmed.alili@islamska-skupnost.si  

Imam:  Riad-ef. Subašić
E-mail: riad.subasic@islamska-skupnost.si  

Mujezin:  Sejman-ef. Rekić
E-mail: sejman.rekic@islamska-skupnost.si  

Predsjednik Upravnog odbora MKC Ljubljana: Nevres Mustafić
E-mail: nevres.mustafic@islamska-skupnost.si  

E-mail: ljubljana@islamska-skupnost.si

Informacije o posjeti MKC Ljubljana: www.mkclj.si

ODBOR ISLAMSKE SKUPNOSTI CELJE
Delavska 3
3000 Celje

Prikaži na zemljevidu

Tel: +386 3 541 17 19

Glavni imam: Nazif-ef. Topuz
E-mail: nazif.topuz@islamska-skupnost.si 

Imam:  Kenan-ef. Subašić
E-mail: kenan.subasic@islamska-skupnost.si  

Predsjednik Izvršnog odbora: Mehdi Muhamed
E-mail: celje@islamska-skupnost.si

ODBOR ISLAMSKE SKUPNOSTI MARIBOR
Trebušakova ulica 5
2000 Maribor

Prikaži na zemljevidu

Tel: +386 2 461 42 65 

Glavni mam:  Zinaid-ef. Mahmutagić
E-mail: zinaid.mahmutagic@islamska-skupnost.si  

Imam:  Alija-ef. Zubača
E-mail: alija.zubaca@islamska-skupnost.si  

Predsjednik Izvršnog odbora: Hilmo Avdić

E-mail: maribor@islamska-skupnost.si

ODBOR ISLAMSKE SKUPNOSTI JESENICE
Skladiščna ulica 5
4270 Jesenice

Prikaži na zemljevidu

Tel: +386 4 586 37 45

Glavni imam: Munzir-ef. Čelenka
E-mail: munzir.celenka@islamska-skupnost.si

Predsjednik Izvršnog odbora: Fuad Omerdić
E-mail: jesenice@islamska-skupnost.si

DŽEMAT TRŽIČ
Cesta na Loko 1
4290 Tržič

Prikaži na zemljevidu

Glavni imam: Munzir-ef. Čelenka
E-mail: munzir.celenka@islamska-skupnost.si

ODBOR ISLAMSKE SKUPNOSTI KOPER
Kosovelov trg 1
6000 Koper

Prikaži na zemljevidu
Tel: +386 5 627 11 50

Glavni imam: Samir-ef. Jusić
E-mail: samir.jusic@islamska-skupnost.si

Imam:  Haris-ef. Topalović
E-mail: haris.topalovic@islamska-skupnost.si  

Predsjednik Izvršnog odbora: Nedžad Durić
E-mail: koper@islamska-skupnost.si

DŽEMAT IZOLA
Trgovska ulica 5a
6310 Izola

ODBOR ISLAMSKE SKUPNOSTI VELENJE
Ulica svežih idej 2b
3320 Velenje

Prikaži na zemljevidu

Glavni mam: Bilal-ef. Efendić

E-mail: bilal.efendic@islamska-skupnost.si

Predsjednik Izvršnog odbora: Mersad Dervišević

ODBOR ISLAMSKE SKUPNOSTI KRANJ
Sejmišče 2
4000 Kranj

Prikaži na zemljevidu 

Glavni imam: Sead-ef. Karišik

E-mail: sead.karisik@islamska-skupnost.si 

Predsjednik Izvršnog odbora: Ahmed Mešić

E-mail: kranj@islamska-skupnost.si

ODBOR ISLAMSKE SKUPNOSTI TRBOVLJE
Neža 19
1420 Trbovlje

Prikaži na zemljevidu

Glavni imam: Mustafa-ef. Gavranović
E-mail: mustafa.gavranovic@islamska-skupnost.si

Predsjednik Izvršnog odbora: Selmir Kadić

E-mail: trbovlje@islamska-skupnost.si

ODBOR ISLAMSKE SKUPNOSTI AJDOVŠČINA
IV. prekomorskih brigad 61
5270 Ajdovščina

Prikaži na zemljevidu

Imam: Zikrija-ef. Hodžić
E-mail: zikrija.hodzic@islamska-skupnost.si

Predsjednik Izvršnog odbora: Nermin Halilović

ODBOR ISLAMSKE SKUPNOSTI KOČEVJE
Reška 15
1330 Kočevje

Prikaži na zemljevidu

Imam: Nurija-ef. Ičanović
E-mail: nurija.icanovic@islamska-skupnost.si

Predsjednik Izvršnog odbora: Sulejman Kuduzović
E-mail: kocevje@islamska-skupnost.si

ODBOR ISLAMSKE SKUPNOSTI ŠKOFJA LOKA
Šolska ulica 7
4220 Škofja Loka

Prikaži na zemljevidu

Imam: Ifet-ef. Suljić
E-mail: ifet.suljic@islamska-skupnost.si

Predsjednik Izvršnog odbora: Mirza Genjac
E-mail: skofjaloka@islamska-skupnost.si

ODBOR ISLAMSKE SKUPNOSTI NOVO MESTO
Gubčeva 43
8000 Novo mesto

Prikaži na zemljevidu

Tel: +386 64 239 568

Imam: Adnan-ef. Merdanović
E-mail: adnan.merdanovic@islamska-skupnost.si

Predsjednik Izvršnog odbora: Adil Mustafić
E-mail: novomesto@islamska-skupnost.si

ODBOR ISLAMSKE SKUPNOSTI POSTOJNA
Rakitnik 34
6258 Prestranek

Prikaži na zemljevidu

Imam: Fahrudin-ef. Smajić
E-mail: fahrudin.smajic@islamska-skupnost.si

Predsjednik Izvršnog odbora: Samir Dulić
E-mail: postojna@islamska-skupnost.si

ODBOR ISLAMSKE SKUPNOSTI SEŽANA

Partizanska 70

6290 Sežana

Prikaži na zemljevidu 

Imam: Šaban-ef. Kazimoski

E-mail: saban.kazimoski@islamska-skupnost.si 

Predsjednik Izvršnog odbora: Alil Kormakoski

E-mail: sezana@islamska-skupnost.si

DŽEMAT KRŠKO
Cesta Krških žrtev 66
8270 Krško

Prikaži na zemljevidu

Imam: Redžep-ef. Hodžić
E-mail: redzep.hodzic@islamska-skupnost.si

Predsjednik Izvršnog odbora: Erdžam Delibašić
E-mail: krsko@islamska-skupnost.si

DŽEMAT NOVA GORICA
Erjavčeva 34a
5000 Nova Gorica

Prikaži na zemljevidu

Imam: Hamza-ef. Muratspahić
E-mail: hamza.muratspahic@islamska-skupnost.si

Predsjednik Izvršnog odbora: Rizo Taletović
E-mail: novagorica@islamska-skupnost.si