” Čistoća je dio vjere.”
Muhammed, a.s.

AKTUELNO

URED MUFTIJE

ISLAMSKE TEME

Mjesec Kur'ana

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog „A ova Knjiga, koju objavljujemo, blagoslovljena je, ona potvrđuje onu prije nje da opominješ Mekku...

DOGAĐAJI

MUSLIMANSKI KULTURNI CENTAR

Kamen temeljac za gradnju džamije (Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana – MKC) u Ljubljani, svečano je postavljen 2013. godine. Muslimanski kulturni centar izgrađen je na površini od oko 13.000 kvadratnih metara. Munara je visoka 40 metara, a oblik džamije simbolizira Kabu u Mekki, a mreža koja se može vidjeti na samoj fasadi džamije je simbolika bosanskog ornamenta koji je vidljiv u tradicionalnoj bosanskoj kući.

U subotu, 23.09.2017. god. u organizaciji Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji, u Logu pod Mangartom organizirana je svečanost povodom obilježavanja ”100 godina džamije u Logu pod Mangartom i 100 godina institucionalnog djelovanja Islamske zajednice u Republici Sloveniji.”

O islamskoj zajednici

Ljubljanski džemat bio je sve do 1991. godine, jedini organizirani džemat koji je imao svog imama. Muslimani u Sloveniji pozitivno su prihvatili nezavisnost Republike Slovenije.

Odbori i Džemati u Republici Sloveniji

Pogledajte kontakte i adrese svih odbora Islamske zajednice i džemata u Republici Sloveniji.

O
islamu

Islam kao vjera i način života pomaže čovjeku da uspostavi ispravan odnos prema sebi i drugima. Osoba koja prihvati i usvoji islam razvija svoje razumijevanje svijeta, solidarnosti i povezanosti u zajednici u kojoj živi, a sa islamom gradi svoju osobnost i duševni mir.