” Čistoća je pola vjere.”
Muhammed, a.s.

AKTUELNO

URED MUFTIJE

IZ DŽEMATA

DOGAĐAJI

U subotu, 23.09.2017. god. u organizaciji Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji, u Logu pod Mangartom organizirana je svečanost povodom obilježavanja ”100 godina džamije u Logu pod Mangartom i 100 godina institucionalnog djelovanja Islamske zajednice u Republici Sloveniji.”

NOVI ISLAMSKI KULTURNI CENTAR

Kamen temeljac za gradnju džamije u Ljubljani svečano je postavljen 2013. godine. Islamski centar je izgrađen na površini oko 13.000 kvadratnih metara. Munara je visoka 40 metara, a oblik džamije simbolizira Kabu u Mekki, mreža koja se može vidjeti na samoj fasadi džamije jeste simbolika, bosanskog ornamenta koji je vidljiv u tradicionalnoj bosanskoj kući.

O islamskoj zajednici

Ljubljanski džemat bio je sve do 1991. godine, jedini organizirani džemat koji je imao svog imama. Muslimani u Sloveniji pozitivno su prihvatili nezavisnost Republike Slovenije.

Odbori i Džemati u Republici Sloveniji

Pogledajte kontakte i adrese svih odbora Islamske zajednice i džemata u Republici Sloveniji.

O
islamu

Islam kao vjera i način života pomaže čovjeku da uspostavi ispravan odnos prema sebi i drugima. Osoba koja prihvati i usvoji islam razvija svoje razumijevanje svijeta, solidarnosti i povezanosti u zajednici u kojoj živi, a sa islamom gradi svoju osobnost i duševni mir.