Centralna mevludska svečanost Mešihata IZ-e u Republici Sloveniji održana u ljubljanskoj džamiji

U subotu, 08. oktobra 2022. godine, u ljubljanskoj džamiji organizirana je centralna mevludska svečanost povodom 12. rebiul-evvela, rođenja Muhammeda, a.s. Mevludskoj svečanosti prisustvovao je muftija mr. Nevzet Porić, članovi Mešihata i Sabora IZ-e, imami i predsjednici izvršnih odbora, te veliki broj džematlija iz svih džemata.

Mevludski program izveli su imami i omladinski hor Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana. Prisutne je na početku programa poselamio Senad-ef. Karišik, glavni imam Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana.

Prisutnima se obratio muftija mr. Nevzet-ef. Porić, te između ostalog, kazao: „Mi muslimani svoju vjeru dokazujemo kelimeiš-šehadetom, koji predstavlja temelj naše vjere, odnosno našeg imana. Šehadet ima dva dijela i predstavlja most koji povezuje naš iman sa praktičnim dužnostima (ibadetima). Drugi dio šehadeta koji se odnosi na potvrdu Muhammedovog, a.s., poslanstva je također važan. Drugi dio kelimeiš-šehadeta osim što ukazuje na Poslanikov, a.s., risalet (poslanstvo), također ukazuje i na njegovu skromnost, jer se naglašava da je on rob Uzvišenog Allaha. U predaji od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., se kaže da je jednog dana Allahov Poslanik, a.s., bio sa Džibrilom, a.s., na Safi, pa mu Poslanik, a.s., reče: – O Džibrile, tako mi Onoga Koji te je poslao sa istinom, porodica Muhammedova je omrknula, a nisu imali ni zalogaj kruha, niti šaku brašna. Skoro da to nije ni izgovorio, a začu se zvuk s nebesa. Tada Poslanik, a.s., upita: – Da nije Allah naredio da nastupi Kijametski dan? Džibril odgovori: – Ne, nego je naredio meleku Israfilu da se spusti do tebe, kada je čuo šta kažeš. Melek Israfil dođe i reče: – Uistinu je Allah čuo ono što si rekao, pa me je poslao tebi sa ključevima svih zemaljskih riznica i naredio mi je da ti ponudim, ako želiš da tvrda brda područja Tuhame (između Hidžaza i Jemena) pretvorim u zlato, srebro ili rubine, ja ću to učiniti. Ako želiš da budeš vladar i vjerovjesnik, ili da budeš vjerovjesnik i rob. Tada mu je Džibril, a.s., išaretio da bude skroman, te Poslanik, a.s., tri puta reče: –Ne želim ništa od toga, osim da budem vjerovjesnik i rob.”

Muhammed, a.s., je u Kur'anu opisan i sa drugim lijepim imenima ili svojstvima. Uzvišeni Allah, kaže: “O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti, i kao poslanika koji opominje, da – po Njegovom naređenju – pozivaš k Allahu i kao svjetiljku koja sija. Današnjem čovjeku, uprkos činjenici da živi u modernom dobu, potrebna je svjetiljka. Mi trebamo svjetiljku da nam pokaže put kako da odgojimo svoju djecu i da nam osvijetli životni put kojim kao iskreni vjernici treba da koračamo. Ta svjetiljka je Poslanik, a.s., koji je došao da nam mrak učini svjetlom, i zato je važno da svoj život uskladimo sa njegovim životom. A njegov život je najbolja inspiracija svakome vjerniku.

Posebno mi je drago da večerašnjem mevludu prisustvuje omladina iz svih naših džemata. Oni će nakon mevluda nastaviti druženje sa svojim imamima i razgovarati o različitim temama iz Poslanikovog, a.s., života. Naš cilj je da našu omladinu okupljamo ovim povodima i u ambijentu koji će im pružiti priliku da se međusobno upoznaju i druže.„

Nakon mevludskog programa organizirano je druženje mladih kroz kviz o životu Muhammeda, a.s. Omladini iz svih džemata obratio se muftija Porić, izrazivši zadovoljstvo što su se ovim povodom okupili u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana, te kazao da će Mešihat Islamske zajednice u Republici Sloveniji kroz različite sadržaje afirmirati rad sa mladima u narednom periodu.