Muftija mr. Nevzet-ef. Porić primio hfz. dr. Mevludina Dizdarevića, muftiju zeničkog

Dr. Mevludin Dizdarević, muftija zenički, u pratnji Edina Kavazovića, rukovodioca Službe za vjerske poslove i obrazovanje, boravio je u dvodnevnoj posjeti Mešihatu Islamske zajednice u Republici Sloveniji.

U četvrtak, 06. oktobra 2022. godine, muftija Dizdarević bio je gost tribine koja se održava u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana u okviru obilježavanja mjeseca rebiu-l-evvela, odnosno rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, a.s.

Na početku tribine muftija mr. Nevzet-ef. Porić, iskazao je dobrodošlicu muftiji Dizdareviću i g. Kavazoviću, kazavši da muftija Dizdarević spada u red tradicionalne uleme koja čuva i promovira vrijednosti naše vjere temeljito i ustrajno. Muftija Porić je kazao da Islamska zajednica u Republici Sloveniji i Muftijstvo zeničko imaju dugogodišnju korisnu suradnju, a posebno se to odnosi na period izgradnje Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana u kojem su džematlije sa područja Muftijstva zeničkog značajno učestvovale. Zbog toga je muftija Porić uputio posebnu zahvalnost Muftijstvu zeničkom i džematlijama sa područja Muftijstva.

Muftija Dizdarević govorio je o temi: »Važnost proučavanja sire – životopisa Muhammeda, a.s.« Muftija Dizdarević je najprije iznio svoje utiske posjetom Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana, te između ostalog, kazao:

»Sa impozantnim zdanjem, kakav je Muslimanski kulturni centar Ljubljana, Islamska zajednica u Republici Sloveniji pa i Islamska zajednica u BiH, predstavljeni su na najbolji mogući način. Moj prvi utisak je utisak o ljepoti, o pažnji, o jednoj kulturološkoj rafiniranosti kojom ovaj centar zrači. Muhammed, a.s., je kazao: «Allah je lijep i voli ljepotu.« Ovaj hadis je na neki način fundament islamske estetske misli, odnosno islamskih estetskih ideja. Ovaj hadis pokazuje da je estetika i osjećaj za lijepim utkana u vjernički identitet. Vjernik kao takav, treba imati jasnu, rafiniranu estetsku dimenziju koju je razvijao Muhammed a.s.«

Muftija Dizdarević govorio je važnosti proučavanja Poslanikovog, a.s., života te istakao: »Na osnovu studija koje su napisane o Poslaniku, a.s., vidimo stanovite greške koje treba da ispravimo i da mi, u skladu sa savremenim kontekstom, tumačimo i govorimo o njegovom životu. Poslanik, a.s., je temelj muslimanskog identiteta, jer muslimansko svjedočanstvo ima dva šehadeta: šehadet Uzvišenog Boga i šehadet Muhammeda, a.s. Islam je prepoznatljiv po ovom drugom dijelu svjedočanstva. Raspoznavanje Poslanikovog, a.s., života i njegove uloge je fundamentalno važno za razumijevanje islama.«

Muftija Dizdarević je istakao da je veoma važno da muslimani proučavaju život Muhammeda, a.s., te posebno preporučio sire autora Martina Lingsa i Muhammeda Hamidullaha, te napomenuo da je prvu siru na bosanskom jeziku napisao Muhamed Seid Serdarević.

»Proučavanje sire je veoma važno, jer ako hoćemo da razumijemo islam, treba da proučavamo poslaničku tradiciju u formi jedne literalne tradicije koja se zove sira. Muhammed, a.s., je bio predmet fascinacije i na Istoku i na Zapadu i to je rezultiralo kroz obilje jednog specifičnog toka autentične literalne forme koja se naziva sira. Prvu siru napisao je Muhamed ibn Ishak (u. 767. god.) a preuredio Abdulmelik ibn Hišam (u. 834.). Sira je biografija, ali je istovremeno i historija koja bilježi procese, te svojevrsni priručnik za samopomoć muslimanima koji žele da razumiju Muhammeda, a.s. Ona je i izvor islama, na temelju kojeg muslimani razumijevaju svoju vjeru. Ako posmatramo klasični govor o Muhammedu, a.s., primjećujemo da se on ne fokusira na uzročno-posljedične veze. Naš govor danas ne smije biti samo šta je Poslanik, a.s., činio, već treba da odgovorimo i zašto je nešto činio. Naše vrijeme zahtijeva da mi iz našeg konteksta i našeg vremena progovorimo o Poslaniku, a.s., i da ga protumačimo na vlastiti način, koji odgovara našem vremenu. To je jedna od bitnih dimenzija našeg govora o Poslaniku, a.s. Razumjeti Poslanika, a.s., znači razumjeti islam u kontekstu autentične urbane sredine, te kroz čitanje sire protumačiti ga savremenim autentičnim tumačenjem« – kazao je muftija Dizdarević.

U petak, 07. oktobra 2022. godine, muftija Porić u svome Uredu primio je muftiju Dizdarevića. Muftija Porić predstavio je rad, djelovanje i najznačije projekte koje Islamska zajednica u Republici Sloveniji organizira, te spomenuo izazove sa kojima se u svome radu suočava Islamska zajednica. Ispostavio je dobru suradnju sa državnim institucijama kao i sa svim vjerskim zajednicama u Republici Sloveniji.

Muftija Dizdarević je iskazao zahvalnost što ima priliku da posvjedoči jednom odgovormom i temeljitom pristupu u radu Islamske zajednice u Republici Sloveniji, ističući da je evropsko iskustvo koje baštini Islamska zajednica važno za muslimane u cjelini. Muftija Porić i muftija Dizdarević razgovarali su i o modelima suradnje između Islamske zajednice u Republici Sloveniji i Muftijstva zeničkog.

Muftija Dizdarević bio je hatib u ljubljanskoj džamiji. Između ostalog, muftija Dizdarević je kazao: »Ovaj centar je ponos i dika svim muslimanima. Muslimani u Evropi moraju biti svjesni da je veoma važno da svoju vjeru prikazuju ne samo kroz duhovnost, već i kroz umjetnost i kulturu, odnosno kroz univerzalni jezik. Stoga smo ponosni da ste vi uspjeli da na ovakav način predstavite našu vjeru, kulturu i civilizaciju.«

Muftija Dizdarević je u hutbi govorio o važnosti slijeđenja Muhammeda, a.s., te između ostalog, kazao: »U mjesecu smo rebiu-l-evvelu u kojem se prisjećemo važnosti slijeđenja Muhammeda, a.s. Kada bismo svu tradiciju islamskog učenja sveli u najkraću formu, onda bi to sigurno bio kelimei-šehadet, koji se oslikava čak i u arhitektonskom rješenju naših džamija. Ljubav prema Poslaniku, a.s., određuje nas kao vjernike. I zato je važno da svjedočimo ovu ljubav na razne načine pa i kroz naša imena. Da bismo odgovorili na pitanje zašto je važno da slijedimo Muhammeda, a.s., postavimo pitanje: Šta je čovjek? Allah je savršen, poslanici su bezgriješni a mi smo dobri u onoj mjeri u kojoj slijedimo Allahove poslanike. Primarna karakteristika čovjeka je njegova moralnost, koja ga ističe u odnosu na druga stvorenja i kojeg on čini iz slobode. Moral je potreba višeg reda. Biti čovjek znači biti moralan. A upravo je Poslanik, a.s., naglasio da je njegova misija bila da usavrši, odnosno upotpuni moral ili lijepa svojstva kod ljudi. Najvažnija fundamentalna poruka koju je donio Muhammed, a.s., je ideja moralnosti.«