Muftija mr. Nevzet Porić primio hfz. prof. dr. Rifeta Šahinovića

U četvrak, 13. 10. 2022. godine, okviru obilježavanja rebiu-l-evvela 1444. po H., gost »Tribine četvrtkom« bio je hfz. prof. dr. Rifet Šahinović.

Na početku tribine najprije se obratio muftija mr. Nevzet-ef. Porić, izrazivši dobrodošlicu hfz. prof. dr. Rifetu Šahinoviću, istaknuvši da se radi o uglednom bosanskohercegovačkom alimu, autoru značajnih knjiga iz različitih islamskih disciplina, čiji je rad prepoznatljiv i višestruko koristan u razumijevanju i tumačenju islamske misli danas. Muftija Porić je posebno istaknuo autorovu posljednju knjigu pod nazivom Ka razumijevanju Kur'ana, koja tretira različita pitanja iz oblasti tefsira, odnos tumačenja Kur'ana u svjetlu ljudske spoznaje i teologije prirode.

Hfz. prof. dr. Rifet Šahinović govorio je o Kur'anu kao Božijem govoru i porukama Kur'ana kroz primjere iz sure el-Kehf, te ponudio vlastito inspirativno i ujedno kritičko sagledavanje našeg odnosa prema Kur'anu kao univerzalnoj i konačnoj Božijoj Riječi koja je upućena ljudskom rodu kao takvom. U drugom dijelu predavanja, prof. Šahinović govorio je o Muhammedu, a.s., kao dovršitelju Božije Riječi kroz svetu povijest, koji predstavlja suštinu Milosti Uzvišenog Allaha prema svim svjetovima.  

U petak, 14. oktobra 2022. godine, muftija Porić primio je u svome Uredu hfz. prof. dr. Rifeta Šahinovića, a nakon toga hfz. Šahinović bio je hatib u Ljubljanskoj džamiji. U hutbi je govorio o čovjeku kao Božijem stvorenju kojem je data osobina da se trudi i da tako podnosi iskušenja i izazove života. Hfz. Šahinović naglasio da je za čovjekov spas i sreću na budućem svijetu potrebno troje: da se čovjek ne veže za ljude već za Uzvišenog Boga, da čovjek svoje srce ne veže za dunjaluk i da prolazno ne zamijeni sa vječnim.