U mjesecu ramazanu je počelo objavljivanje Kur'ana

”U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra od zla.” (el-Bekare, 185).

Riječ je o najčasnijem mjesecu i jedinom mjesecu čije se ime spominje u Kur’anu. U njemu je objavljena najčasnija Knjiga, najčasnijem Božijem robu. U njemu se izvršava jedan od temeljnih ibadeta koji nas približava našem Gospodaru. U njemu je najčasnija noć u godini. U njemu se spuštaju najčasniji meleki.

U mjesecu ramazanu velika pažnja pridaje se učenju, slušanju i čitanju Kur'ana. Pedeset i peta kur'anska sura nosi naziv Er-Rahman, što znači Milostivi, koje je i jedno od 99 Allahovih lijepih imena (esmaul-husna).

Na priloženom linku poslušajte učenje sure Er-Rahman koju uči glavni imam Odbora IZ-e Jesenice, Munzir-ef. Čelenka.