Učenje Kur'ana: hfz. Senad Podojak

Hafiz Senad Podojak je poznati hafiz i učač Kur'ana. Hafiz je postao u 20. godini. Učestvovao je na brojnim takmičenjima učača Kur'ana i osvojio nekoliko nagrada.

Učestvovao je na Međunarodnom takmičenju u Mekki, gdje je osvojio 5. mjesto i u Teheranu, gdje je osvojio 4. mjesto. Učestvovao je i na takmičenjima u Zagrebu gdje je 1988. osvojio 1. mjesto. Također, hafiz Podojak poznat je kao interpretator ilahija i kasida (pobožnih pjesama). Učestvovao je nekoliko puta u projektima Islamske zajednice u R. Sloveniji. U čast mjeseca ramazana snimio je odlomak iz Kur'ana za našu internet stranicu (sura el-Bekare, 135-141. ajet). Poslušajte.