Muftija Grabus na Forumu u Salzburgu – Otvoreno društvo je napadnuto

Forum je organizirao Internacionalni mirovni institut iz Beča, KAICIID (King Abdullah bin Abdulaziz international centre for interreligious and intercultural dialogue) također iz Beča i Fondacija otvoreno društvo.

Ovogodišnji forum u Salzburgu pokušavao je odgovoriti na određena pitanja kao što su na koji način može otvoreno društvo odgovoriti na izazove otvorenih granica u Evropi usljed velikog broja izbjeglica koji dolaze sa Bliskog istoka? Da li se otvoreno društvo može nositi sa tim izazovima? Da li su otvorena društva dovoljno elastična ili je njihova otvorenost ranljiva? Da li će se države zatvarati u svoje nacionalne okvire?, itd.  

Na forumu je sudjelovalo preko šezdeset stručnjaka iz cijeloga svijeta poput princa Al Faisala Turkija iz Rijada, Adel Ben Khalifa Hamed Al Fadhil, zamjenik ministra za unutrašnje poslove Kraljevine Bahreina, Andrej Benedejčić, slovenski predstavnik u OSCE u Beču, Steven Erlanger, predstavnik New York Timesa, prof. Thomas Hegghammer sa Univerzeteta Oslo i drugi.

Muftija prof. dr. Nedžad Grabus sudjelovao je u panelu “Otvorene granice i otvorena društva: Stabilnost, integracija i dijalog” zajedno sa Patrice Brodeuriz KAICIID, zatim Vian Dakheel Saeed, član zastupničkog vijeća u Iraku i Hind Kabawat, direktorica međureligijskog centra za izgradnju mira, svjetskog diplomatskog i religijskog centra za rješavanje sukoba.

U svom izlaganju muftija Grabus govorio je o odgovornosti svih ljudi kada je riječ o miru i suživotu među ljudima u cijelome svijetu. Kao primjer naveo je genocid u Srebrenici kojeg su počinili ljudi koji su kršćani, a živjeli su zajedno sa svojim komšijama muslimanima. Zatim je govorio o prvim kontaktima između muslimana i kršćana u Damasku. U klasičnoj litertaturi islam je tretiran kao nova kršćanska sekta. Ali problem još od tada do danas jeste da se islam često predstavlja kao nasilna religija. U demokratskom društvu svi ljudi moraju imati ista prava kao što je npr. izgradnja vjerskih objekata. Naveo je primjer Ustavnog suda Republike Sloveniji koji je zabranio organiziranje referenduma o izgradnji džamije, u čijem obrazloženju je bilo da se ne može odlučivati o ustavom zagarantiranim pravima. To je suprotno švicarskom primjeru gdje je putem referenduma zabranjeno građenje munara. Muftija je govorio o različitim primjerima u Evropi i nadležnosti za vjerska pitanja, dok je u Francuskoj ministarstvo unutrašnjih poslova odgovorno za vjerske zajednice, u mnogim zemljama je to riješeno na drugi način i kroz odjele za obrazovanje ili kulturu, kao npr. u Austriji i Sloveniji. Naglasio je da postoji nedostatak zajedničkog narativa o muslimanima u Evropi. Naša je obaveza kako i na koji način predstavljati i razumijeti islam, jer se islam različito tretira u evropskom školskom sistemu u kojem se nude površne ili iskrivljene informacije. Međuvjerski dialog nema alternativu. KAICIID radi zajedno sa svojim partenirima Austrijom, Španijom i Vatikanom korisne projekte na području međureligijskog i međukulturnog dijaloga.

Izlaganje muftije prof. dr. Nedžada Grabusa izazvalo je veoma zanimljivu i produktivnu raspravu u kojoj su uzeli ušečće ostali sudionici.

U sklopu foruma sudionici su imali priliku upoznati se sa djelovanjem poznate slovenske grupe Laibach. G. Ivan Novak, član grupe, predstavio je “Laibach i zvukove idelogije” gdje je ponudio povijesnu retrospektivu djelovanje grupe in njihovo poimanje slobode i aktivno učešće u jugoslovenskom, odnosno slovenskom, ali i širem društvu.

Nevzet Porić