Saradnja Islamske zajednice sa Centrom za azilante u Postojnoj

Svake godine pripremamo hranu, piće, kolače i ostalo, posebno u mjesecu ramazanu, te darujemo korisnicima Centra da osjete da nisu zaboravljeni i da neko misli na njih, bez obzira što se nalaze daleko od svojih domova. O korisnicima Centra brine imam u Postojnoj i članovi Islamske zajednice iz Postojne, koji nesebično pomažu u takvim životnim situacijama. Daleko od svojih domova, možda blizu svojih snova, ali još uvijek daleko od cilja. Trenutno je 9 korisnika Centra koji poste. Porijeklom su iz raznih zemalja kao što su: Afganistan, Pakistan, Somalija, Čečenija, Irak, Iran, Maroko, Alžir i Sirija. Višegodišnje sudjelovanje IZ i Centra za azilante u Postojnoj je jedan od rijetkih primjera dobre prakse vjerske opskrbe skoro svake sedmice ljudima koje ne poznajemo, a potrebni su naše pomoći. Islamska zajednica će uvijek imati sluha za te ljude.

Zahvaljujemo se rukovodstvu u Centru za azilante, prije svega direktoru gospodinu mag. Jožetu Konecu, socijalnim i zdrastvenim radnicama, uposlenicima, te policajcima koji brinu za sigurnost korisnika Centra.

Ove godine smo uspostavili kontakt i sudjelovanje sa Domom za stare i nemoćne osobe u Postojni.

Fahrudin Smajić