Članovi

PREDSJEDNIK MEŠIHATA

Prof. dr. Nedžad Grabus, muftija

GENERALNI SEKRETAR IZ-e U REPUBLICI SLOVENIJI

Mr. Nevzet Porić

ČLAN MEŠIHATA

Haris Muratagić

ČLAN MEŠIHATA

Nevres Mustafić

ČLAN MEŠIHATA

Sead Karišik