Članovi

PREDSJEDNIK MEŠIHATA

Mr. Nevzet Porić, muftija

PODPREDSJEDNIK MEŠIHATA

Nazif Topuz, muftijin zamjenik

VOĐA SLUŽBE ZA VJERSKE POSLOVE I OBRAZOVANJE

Sead Karišik

VOĐA SLUŽBE ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE

Haris Muratagić

VOĐE SLUŽBE ZA ADMINISTRATIVNO-PRAVNE POSLOVE

Zinaid Mahmutagić