U MKC Ljubljana održana tribina ”Kad odnosi postanu porodica”

U četvrtak, 12. januara 2023. godine, u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana, u organizaciji Odjela za brak i porodicu Mešihata Islamske zajednice u  Republici Sloveniji, održana je tribina ”Kad odnosi postanu porodica”,  a gošća je bila doc. dr. Saša Poljak Lukek, profesorica na  Teološkom fakultetu u Ljubljani i specijalista bračne i porodične terapije.

U uvodnom dijelu prisutnima se obratila koordinatorica Odjela za brak i porodicu Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji, Izudina Karišik, navodeći da je važno organizirati predavanja koja govore o porodičnim vrijednostima, sve u cilju prevazilaženja životnih izazova, jer “iako danas porodica prolazi kroz svojevrsnu krizu, ona je bila i jeste jedna od najvažnijih institucija u kojoj se formiraju  temelji svakog zdravog društva. Porodica je najmanja društvena zajednica u kojoj se odvijaju značajni procesi kao što su odgoj pojedinca, njegova socijalizacija, izgradnja identiteta, formiranje stavova, usvajanje vrijednosti, kulturnih obrazaca, slika o sebi i  priprema za život.”

U svom izlaganju doc. dr. Saša Poljak Lukek je govorila o oblikovanju jedinstvenosti i povezanosti kroz razvojne periode porodice, i izazovima koji se susreću kroz taj razvoj.   

Prof. Poljak Lukek je naglasila da “kada govorimo o razvoju u porodici, najčešće razmišljamo o načinima na koje se dijete razvija u porodici i šta porodični sistem mora da omogući da bi taj razvoj bio što bolji. Budući da je odnos obostran, roditelji ne mogu osigurati razvoj djeteta ako ga sami ne razvijaju. Posmatranjem razvoja porodice, stičemo uvid u međuljudsku dinamiku porodičnih odnosa, što ne omogućava samo razvoj djeteta, već pruža i razumijevanje potencijala koji porodični odnosi imaju za razvoj osobnosti odrasle osobe, u ulozi partnera i roditelja. Kada razmišljamo o tome, ko smo i šta nas određuje u životu, ne možemo zanemariti porodicu u kojoj smo rođeni. Ne možemo zanemariti odnose koje stvaramo kao odrasli. U odnosima se rađaju vrijednosti, stavovi, kao i strahovi i sumnje.  Za svakog pojedinca je važno da što bolje razumije samoga sebe i odnose, jer samo tako može razviti saosjećajnost prema sebi i empatiju prema drugima.”

Cilj predavanja je bio predstaviti razvojne periode kroz koje porodica  prolazi, i ponuditi rješenja za uspješno savlađivanje izazova na tom putu razvoja, kako  bismo bili zadovoljni i sretni u našim porodicama.