Muftija Porić posjetio Petra Svetinu, ombudsmena za ljudska prava

U srijedu, 11. januara 2023. godine, muftija Nevzet Porić je  sa šefom Ureda Harisom Muratagićem, posjetio Petra Svetinu, ombudsmena za ljudska prava Republike Slovenije.

Muftija Porić je ombudsmena Svetinu upoznao sa trenutnom situacijom po pitanju ljudskih prava u kontekstu Islamske zajednice u Republici Sloveniji. Rekao je da je Islamska zajednica u Republici Sloveniji manjinska zajednica i da su njeni pripadnici u prošlosti bili izloženi govoru mržnje, ali i zločinima iz mržnje. Međutim, trenutno stanje je zadovoljavajuće i u Islamskoj zajednici bilježimo sve manje slučajeva govora mržnje kao i zločina iz mržnje.

U nastavku je muftija Porić ukazao na problem u vezi sa statusom imama koji nemaju slovensko državljanstvo i regulisanjem njihovog statusa vjerskih službenika, za koje je ombudsmen Svetina obećao da će provjeriti i pomoći u rješavanju ovoga pitanja. Dotaknuli su se i ishrane u školama i vrtićima za djecu. Složili su se da je ovo pitanje neophodno urediti na sistemskom nivou.

Po pitanju cirkumcizije, muftija Porić je zatražio od ombudsmena Svetine da preispita mogućnost i revidira mišljenje ombudsmena iz 2012. godine, koje je izazvalo brojne probleme. Ombudsmen Svetina obećao je da će ovo pitanje ponovo proučiti i o tome obavijestiti muftiju Porića.

Sugovornici su se složilili da je veoma važno graditi mostove između ljudi koji pripadaju različitim narodima, kulturama i religijama. Ocijenili su da je međureligijski dijalog u Sloveniji veoma važan za ostvarivanje pozitivnog suživota i razumijevanja među ljudima.