Nova 1444. hidžretska godina

Sa zalaskom sunca, odnosno sa akšam-namazom u petak, 29. jula 2022. godine, nastupa Nova 1444. godina po Hidžri.

U historijskom pogledu Hidžra označava seobu Muhammeda, a.s., i prvih muslimana iz Mekke u Medinu, koja se dogodila 622. godine po Isau, a.s. Hidžra je jedan od najvažnijih događaja u povijesti islama, jer je označila prekretnicu u formiranju zajednice muslimana koja se temeljila na požrtvovanosti, bratskoj ljubavi i solidarnosti.

Zbog izuzetne važnosti ovog događaja, za vrijeme halife Omera, r.a., Hidžra je uzeta kao početak računanja muslimanskog kalendara, koji je u osnovi lunarni i njegova godina kraća je za 10 dana od sunčevog kalendara.

U duhovnom smislu hidžra je napuštanje grijeha i traganje za nepresušnim porukama sa kur'anskog vrela mudrosti u kojima se prepliću humanost, solidarnost i čovjekoljublje.

Hidžra se spominje na preko trideset mjesta u Kur'anu, a također veliki broj hadisa Božijega Poslanika odnosi se, kako na sami događaj, tako i na poruke koju su proistekle iz Hidžre. U hadisu se navodi: ”Najbolja hidžra je da napustiš i zaobiđeš ono što mrzi i prezire tvoj Gospodar…” (Bilježi Ahmed, 2/160).

Svim muslimanima i muslimankama čestitamo nastupanje Nove 1444. hidžretske godine.