Halka Kur'ana u Ljubljani

U subotu, 17. juna 2017. god. održano je zadnje predavanje Halke Kur'ana u Ljubljani. Nakon govora o zadnjim kur'anskim surama proučena je hatma-dova Halke Kur'ana koja se održavala u kontinuitetu protekle dvije i pol godine.

Halku Kur'ana vodio je hafiz Špendi Fidani, imam džemata Ljubljana. Prvo predavanje održano je 31.1.2015. god. Govoreći o porukama 114 kur'anskih sura održano je 70 predavanja.

Ovaj jedinstveni projekat u džematu Ljubljana kod velikog broja džematlija, a posebno omladine, ostavit će trajno urezana sjećanja na druženja i istraživanja kur'anskih tema i poruka. Značajno je istaći da je bilo omladinaca koji nisu propustili skoro niti jedno predavanje Halke Kur'ana.

Hafiz Špendi Fidani je govorio o glavnim temama kur'anskih sura, nastojeći kontekstualizirati kur'anske poruke u današnje vrijeme približavajući nam ih kroz primjere iz naše svakodnevnice i izazova sa kojima se mi susrećemo.

Predavanja Halke Kur'ana, za mnoge džematlije i omladinu u Ljubljani i šire, bila su inspiracija, nada i ohrabrenje. Jednostavno, Hafiz nas je razumio pa nam se približio. Svojim sentencioznim stilom, jednostavnošću u tumačenju i pristupačnošću u društvu, uspio je osvojiti srca mnogih ljudi koji ga rado slušaju. Na njegovim predavanjima osjeti se njegova mladalačka energija koju iskreno želi utrošiti na putu Allahova zadovoljstva, pa nam je shodno tome i kur'anske poruke objašnjavao na razumljiv, pristupačan i iskren način.

U društvu sa hafizom Špendi Fidanijem i druženju na Halki Kur'ana, kroz protekle dvije i pol godine, svaki džematlija je imao priliku podići stepen razumijevanja vjere. Kada nisam znao naći odgovor na određena životna iskušenja, Hafiz je bio taj koji me je usmjeravao ka ispravnim odlukama i ciljevima.

Muslimani u Sloveniji možemo biti ponosni što u IZ-i imamo hafiza Špendi Fidanija. On je, pored ljubljanske džamije, jedan vrijedni i lijepi biser među nama. Allahu Uzvišenom hvala što nam je iz Sarajeva poslao čovjeka koji nurom iskrenosti sija.

Molim Uzvišenog Allaha da hafizu Špendi Fidaniju, njegovoj porodici, i svima koji budu nicali iz te porodice, podari svako dobro na ovom i budućem svijetu, da ih učini od onih koji će u svojim srcima uvijek nositi nura kur'anskog, oplemeni ih razumijevanjem i znanjem iz Kur'ana, i okiti ih vrijednostima kojima će biti sebeb da se ovaj ummet probije iz tumaranja tminom, da se Hadži-Hafiz i njegova Hadži-hanuma svojih potomaka na Sudnjem danu ne zastide i njihovi potomci njih ne zastide. Da ih Allah Uzvišeni počasti društvom svih poslanika i dobrih ljudi u najljepšem dijelu Dženneta. Amin!

Društvo uz hafiza Špendi Fidanija najkraće bih opisao jednom izrekom: ”Druži se sa onim gdje ćeš se namirisati ili ružom postati!”

Kenan Majetić