Zasjedao Sabor Islamske zajednice u Republici Sloveniji

Na dnevnom redu pete redovne sjednice Sabora Islamske zajednice u Republici Sloveniji bili su opći i financijski izvještaji odbora IZ kao i izvještaji Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji za 2016. godinu. Sabor je usvojio sve izvještaje, a članovi Sabora pohvalili su rad imama, predsjednika odbora i Mešihata. Posebno su naglasili i pohvalili rad muftije prof. dr. Nedžada Grabusa kao glavnog pokretača svih aktivnosti unutar Islamske zajednice u Sloveniji. Posebno su sabornici ispostavili projekat izgradnje Islamskog kulturnog centra u Ljubljani i uputili čestitke muftiji Grabusu za uspješnu realizaciju ovog važnog projekta za muslimane i Islamsku zajednicu u cjelini. Pored izvještaja za proteklu godinu, usvojen je i plan rada i djelovanja Mešihata IZ u Republici Sloveniji za 2017. godinu, kao i financijski plan za 2017. godinu. Usvojeni su i financijski planovi za 2017. godinu, odbora IZ.

U svom obraćanju muftija prof. dr. Nedžad Grabus govorio je o Janezu Gaberu, dugogodišnjem računovođi Islamske zajednice u Republici Sloveniji koji je pripremio financijske izvještaje za 2016. godinu, ali je u četvrtak, 23. marta 2017. godine, nakon teške bolesti, preminuo. Muftija Grabus se zahvalio Janezu Gaberu za njegov predan i odgovoran rad u Islamskoj zajednici i u ime IZ iskazao poštovanje prema odnosu i radu Janeza Gabera u proteklom periodu.

U nastavku muftija Grabus je govorio o predanom radu imama u Islamskoj zajednici kazavši da su imami najvažnije karike u cjelokupnom djelovanju Islamske zajednice u Republici Sloveniji. Stoga se je zahvalio imamima za njihov angažman i predan rad koji je zabilježen u godišnjem izvještaju. Zahvalio se i predsjednicima izvršnih odbora za njihov angažman i spremnost da kao volonteri pomažu rad i djelovanje IZ. Muftija Grabus najavio je promjenu Statuta Islamske zajednice u Republici u 2017. godini, a koji će znatno poboljšati rad i djelovanje Mešihata Islamske zajednice. I na kraju upoznao je prisutne sa projektom izgradnje Islamskog kulturnog centra u Ljubljani, trenutnim stanjem, planovima i načinu završetka projekta izgradnje Islamskog kulturnog centra u Ljubljani.