Otvoren novi mesdžid u džematu Kranj

Islamska zajednica u Republici Sloveniji polovinom 2015. godine, kupila je objekat od 365 m2 u Kranju za potrebe Odbora Islamske zajednice Kranj. Iste godine počela je adaptacija prostorija koja je trajala sve do marta 2017. godine. Prva džuma-namaz u novom mesdžidu klanjana je u petak, 24. marta 2017. godine.

U nedjelju, 26. marta 2017. godine, upriličeno je radno otvorenje mesdžida na kojem se bili prisutni muftija prof. dr. Nedžad Grabus, generalni skeretar Nevzet Porić, imami hfz. Špendi Fidani, Senad Karišik, Ifet Suljić, Munzir Čelenka, Adnan Merdanović, Bilal Efendić, Zikrija Hodžić, Amir Hasanović, Fahrudin Smajić, Samir Jusić, Mustafa Gavranović i domaćin Sead Karišik, zatim predsjednici izvršnih odbora, članovi Sabora, donatori i džematlije. Imami su proučili mevlud, a muftija prof. dr. Nedžad Grabus obratio se prisutnima. Zahvalio se imamu Seadu Karišiku i članovima izvršnog odbora džemata Kranj za angažman prilikom adaptacije prostorija i vidno zadovoljan čestitao je džematlijama džemata Kranj na ovom velikom poduhvatu i useljenju u novi mesdžid. Posebno je naglasio važnost organiziranog i institucionalnog djelovanja IZ u tumačenju interesa i potreba muslimana.

Sead ef. Karišik u ulozi domaćina zahvalio se muftiji Grabusu za pomoć pri realizaciji kupovine objekta, jer je prepoznao potrebu u džematu  Kranj koji se suočavao sa prostornom stiskom s obzirom da prostori, u kojima su se obavljale sve aktivnosti nisu bili primjereni za potrebe džemata. Uputio je zahvalu i svim donatorima koji su pomogli adaptaciju objekta.

Novi objekat u Kranju sadrži molitveni prostor, imamsku kancelariju, društvene prostorije i učionicu za mekteb.