Namaz je najljepši poklon miradža

Ovim riječima Allah Uzvišeni započinje kur'ansko poglavlje El-Isra, kazivanje o važnom događaju koji se desio prije hidžre Muhammeda, a.s., u Medinu. Ovaj događaj o kojem Allah, dž.š., govori poznat kao „Isra i Miradž”. Kazivanja o Israu i Miradžu dobro su nam poznata, jer se svake godine prisjećamo tog događaja i obilježavamo ga prigodnim programima, mevludima. Ove godine Lejletu-l-Miradž obilježava se u petak, 15. maja 2015. godine, ili 26. redžeba 1436. godine, nakon akšam-namaza.

Isra i Miradž dva su međusobno povezana događaja. Prvi El-isra je noćno putovanje kada je Muhammed a.s., iz Mekke na Buraku otišao u Jerusalim tj., Mesdžidul-Aksa. To je treće najvažnije sveto mjesto za muslimane. Nakon toga, Muhammed, a.s., bio je uzdignut u više nebeske sfere gdje je razgovarao sa Allahom Uzvišenim (El-Miradž), te se iste noći vratio u Mekku.

Ovaj događaj sam po sebi predstavlja jednu od mudžiza (dokaza poslanstva) našeg Poslanika.

Na svom putovanju Poslanik a.s., se susreo sa brojnim poslanicima kojima je u El-Mesdžidul-Aksa predvodio namaz. Susreo i mnoge druge poslanike na različitim nebeskim nivojima koji su mu zaželjeli dobrodošlicu. Najinteresantniji njegov susret je bio susret sa Musaom, a.s., kojeg je zanimalo šta će mu Allah narediti i šta će mu u obavezu staviti.

Poslanik, a.s., nakon što je uzdignut do krajnjih granica dokle jedno biće može doprijeti, obratio se riječima punim hvale, strahopoštovanja, ljubavi i milosti: Poslanik je započeo svoj razgovor sa Allahom, dž.š., sljedećim riječima:

”Ettehijatu lillahi ves-salavatu vet-tajjibatu– najljepši pozdravi i salavati Allahu.”

A Allah mu odgovara: ”Esselamu alejke ejjuhen-nebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu – neka je na tebe mir, o Allahov Poslaniče, Allahov rahmet i berićet.” A Poslanik mu odgovara: ”Esselamu alejna ve ala ibadillahis-salihin – Neka je mir na nas i na Allahove dobre robove.” A zatim je melek Džibril izustio: ”Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu– Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed, a.s., Njegov rob i Njegov poslanik.”

Ovo je bio Poslanikov izravni razgovor sa Allahom, dž.š. Ove riječi vijernici izgovaraju svaki dan prilikom obavljanja pet dnevnih namaza i tako se prisjećaju ovog uzvišenog događaja i razgovora.

Dok je poslanik Muhammed, a.s., boravio na Miradžu, pripisan mu je namaz, tj., da on i njegov Ummet moraju u toku dana i noći klanjati 50 namaza. Shodno ovoj naredbi, ako bi uzeli da svaki namaz koji sada obavljamo pomnožimo sa deset, bili bismo dužni obaviti 170 rekata, i to samo farzova.

Poslanik, a.s., je ovo prihvatio i krenuo nazad. Kada je prolazio pored Musa, a.s., upitao ga je šta mu je Allah naredio, a on mu reče klanjanje 50 namaza u toku dana i noći. Musa, a.s., kojem je bilo propisano slično savjetovao je Muhammeda, a.s., da se vrati i zamoli Allaha da umanji broj namaza. Poslanik a.s., se vraćao između Allaha, dž.š., i Musaa, a.s., sve dok nije ostalo da se klanja pet namaza te Allah, dž.š., reče: ”Ovih pet namaza imaju vrijednost kao pedeset. Poslanik, a.s., više nije imao hrabrosti da traži od Allaha, dž.š., smanjenje broja namaza tako da je na tome i ostalo.

Namaz je najveći i najljepši poklon koji je darovan Muhammedu, a.s., i njegovom Ummetu. Namaz je poseban način zahvaljivanja Allahu, dž.š., koji se sastoji iz posebno propisanih radnji, započinje sa tekbirom, a završava se sa selamom.