Zasjedanje Europskog vijeća vjerskih lidera u Ženevi

U ponedjeljak je održan sastanak Izvršnog odbora ECRL-a. Sastanku Izvršnog odbora je bio prisutan muftija ljubljanski dr. Nedžad-ef. Grabus. Muftija Nedžad-ef. je komoderator Svjetskog vijeća religija za mir. Na ovome zasjedanju je izabran i za člana Vijeća ECRL-a. Inače, bivši reisu-l-ulema dr. Mustafa-ef. Cerićje član Izvršnog odbora i komoderator ECRL-a, ali je bio spriječen da prisustvuje ovome zasjedanju. Među prisutnim članovima Vijeća na ovogodišnjoj sjednici u Ženevi je bio i glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka u Norveškoj Senaid-ef. Kobilica u ulozi savjetnika u ECRL-u.

Podsjećanja radi, Europsko vijeće vjerskih lidera osnovano je 2001. u Parizu sa ciljem da radi na širenju međuvjerskog dijaloga u Europi. Vijeće ima preko 40 članova, najviših vjerskih lidera iz skoro svih europskih zemalja. Vijeće je zapravo ogranak Svjetske konferencije religija za mir (WCRP) sa sjedištem u Nju Jorku za Europu.

U drugom danu je počelo zasjedanje Vijeća ECRL-a, koje je za fokus ove godine imalo temu: “Društva u tranziciji; Saradnja i uloga međureligijskog dijaloga”. Tretirajući ovu temu podijeljena su iskustava s Kosova i iz Kirgistana i konstatiran značaj vjerskih zajednica i međuvjerskog dijaloga u ovim procesima.

Na ovogodišnjem zasjedanju su izdata dva saopćenja, u kojima je s jedne strane riječ o dešavanjima u Ukrajini, a s druge strane se diže glas na sve učestalije poteze nekih političara i vlasti u Europi, koji vode restrikcijama i zabranama nekih prava vjernicima i vjerskim zajednicama, a ista su im zagarantirana zakonom o ljudskim pravima. U ovom zadnjem saopćenju Europskog vijeća vjerskih lidera pozivaju se vlade, Vijeće Europe i Europska unija da osiguraju i zaštite pravo prakticiranja i njegovanja vjerskih tradicija. Vlade, Vijeće Europe i EU se također pozivaju da:

–    Odbiju svaki pokušaj nametanja restrikcija na vjerska upražnjavanja, koja su unutar okvira standarda ljudskih prava i poštivanja ljudskog digniteta.

–    Prihvate pravo roditelja da, u skladu sa svojim vjerskim učenjima, prakticiraju obred obrezivanja muške djece kroz predviđene zdravstvene procedure.

–    Omoguće praksu ritualnog klanja, koje će zadovoljiti potrošače halala i košera.

–    Sprovedu politiku, koja će dozvoliti vjerska izražavanja i vjerske simbole u javnoj sferi sve dok to ne predstavlja opasnost i ne spriječava druge od prakticiranja svoje vjere ili uvjerenja.

Kao članovi ECRL-a, vjerski lideri su se u istom saopćenju obavezali da će:

–    Slijediti međunarodno priznate konvencije i standarde u svojim vjerskim upražnjavanjima.

–    Promovirati pravo vjerskih zajednica na ključna vjerska prakticiranja, koja ne krše ove konvencije i standarde.

–    Doprinijeti i pomoći nacionalnim i europskim politikama, koje rade na gradnji mostova između vjerskih tradicija i prihvaćenih konvencija i standarda.

Senaid Kobilica