Saopćenje za javnost povodom zatvaranja Tendera II za izgradnju Islamskog kulturnog centra u Ljubljani

Ovaj tender sadržavao je 3 sklopa:

  • SKLOP 1 – Premještanje kanala A3 DN 1600
  • SKLOP 2 – Građevinska jama: Jet grouting piloti, grede i sidra
  • SKLOP 3 – Građevinska jama: iskop, zaštita građevinske jame  i potporni zid.

U petak, 25. aprila 2014. godine, u prostorijama Mešihata Islamske zajednice bilo je organizirano otvaranje prispjelih ponuda. Dokumentaciju je preuzelo 27 firmi. Ponudu je poslalo 13 firmi. Sve prispjele ponude su od slovenskih firmi. Neke firme prijavili su se kao konzorcij, dok su neke firme ponudu poslale same. Devet ponuda nudi izvedbu sva tri sklopa i četiri ponude nude izvedbu pojedinačnih sklopova.

Slijedi analiza ponuda, analiza sadržaja, analiza cijena i početak pregovara.

Očekujemo, da ćemo u prvoj polovini mjeseca maja početi za izvođenjem radova.