Muftija dr. Nedžad Grabus posjetio Dijanet

Mešihat IZ u Republici Sloveniji surađuje s Dijanetom na više područja, u okviru Euro-azijskoga islamskoga vijeća i drugih programa koje su od zajedničkog interesa. Mešihat IZ u Republici Sloveniji cijeni doprinos kojeg je Dijanet pružio projektu IKC u Ljubljani. Muftija dr. Nedžad Grabus upoznao je prof. dr. Mehmeta Gormeza, predsjednika Dijaneta, o projektima IZ u Sloveniji, obrazovnim sadržajima i posebno o projektu Islamskoga kulturnoga centra. Razgovarano je o mogućnosti da stručnjaci za dekoriranje unutrašnjosti džamija pomognu IZ-i u procesu izgradnje džamije u Ljubljani. Razmijenjeni su i stavovi o aktualnim pitanjima za muslimane u europskome kontekstu i o međureligijskome dijalogu i o budućoj suradnji u okviru Vijeća Religija za mir u kojem su ispred muslimana Europe potpredsjednici prof. dr. Mehmet Gormez i muftija dr. Nedžad Grabus.

Muftija se susreo i sa generalnim direktorom za vanjsku suradnju Dijaneta prof. dr. Mehmetom Pačacijem. Razgovarno je o organiziranju zajedničkih obrazovnih i kulturnih projekata. Islamsko kulturno naslijeđe u Turskoj iz područja duhovne, likovne i muzičke umjetnosti je cijenjeno u cijelome svijetu. Suradnja IZ u Sloveniji s Dijanetom u Turskoj bit će intenzivirana i kroz druge obrazovne segmente.