Zemljište za Islamski kulturni center isplaćeno u cijelosti

Početkom 2013. godine, Islamska zajednica bila je dužna 1.300.000 € za zemljište. U decembru mjesecu prošle godine u službenoj posjeti IZ bio je dr. Ahmad M. al-Meraikhi, direktor Odjela za međenarodnu suradnju u Ministarstvu za međunarodnu suradnju Države Katar na čijem čelu je ministar dr. Khalid bin Muhammed Al-Attija. U toku posjete analizirane su aktivnosti oko plaćanja zemljišta, izrade projektne dokumentacije za IKC i planovima za izgradnju IKC u Ljubljani. Predsjednik Mešihata IZ u Sloveniji, muftija dr. Nedežad Grabus zamolio je da se iz predviđenog granta za izgradnju IKC kojeg je odobrio njegovo vosočanstvo Šejh Hamed bih Halifa Al Thani, emir Države Katar, usmjere sredstva za plaćanje duga za zemljište, a da taj iznos IZ uloži u toku gradnje IKC u projekat, koje će dobiti putem donacija i drugih priloga za džamiju. IZ je službeno obavijštena početkom 2013. godine, da je taj zahtjev odobren, sredstva su uplaćane ovih dana na račun IZ.  Na taj način IZ je okončala kupovinu zemljišta za IKC u Ljubljani. Molimo Uzvišenog Allaha da podari zdravlje i dug život sahibu sumuvvu Šejh Hamedu bin Halifi Al Thaniju, emiru države Katar, uspjeh i napredak prijateljskom Katarskom narodu.

Šejh Hamed bin Halifa Al Thani, Emir Države Katar

IZ je 2008. godine, na javnom natječaju kupila je zemljište od Općine Ljubljana. Na dan objavljivanja javnoga natječaja, IZ imala je na računu 220.000 €. Sredstva za plaćanje kapare za prijavljivanje za natječaj posuđena su u visini 240.000 €. IZ imala je obavezu platiti zemljište do kraja 2008. godine. Do kraja 2008. godine, IZ je putem donacija dobila za IKC 1.908.633 €. Razliku u visini 2.659.696 € uzela kao je pozajmicu od UniCredit banke. U 2009. dug je smanjen na 2.150.000 €, u 2010. godini, na 1.870.000 €, u 2011. dug nije smanjen zaradi rada na idejnom projektu za IKC. U 2012. dug je smanjen na 1.300.000 €. I konačno sada će 29.3. 2013. godine, biti zaključen projekt kupovine zemljišta za IKC u Ljubljani.

Zahvaljujemo se svima koji su svojim dovama i prilozimo omogućili da IZ u Sloveniji postane vlasnik zemljišta za izgradnju džamije i kulturnoga centra u Ljubljani.

Muftija na večeri sa šejhom Hamedom bin Halifa Al Thani, katarskim emirom, ministrom dr. Khalidom bin Muhammedom Al Attija i tadašnjim predsjednikom Republike Slovenije dr. Danilom Türkom, 20. juli 2010.

Dr. Ahmed Al Meraikhi sa muftijom dr. Nedžadom Grabusom kod gradonačelnika Zorana Jankovića, 17. decembar 2012.