Muftija dr. Nedžad Grabus na svečanosti u Medini

Svečanosti povodom obilježavanja deklaracije grada Medine, kao prijestolnice muslimanskog svijeta 2013., prisustvovale su važne ličnosti iz različitih dijelova svijeta. Svečanost je bila organizirana pod pokroviteljstvom preijestolonaslednika Selmana, zamjenika ministra za obranu.

Muftija dr. Nedžad Grabus i akademik dr. Enes Karić u društvu ostalih članova delegacije, posjetili su medinskog guvernera, Centar za razvoj Medine, Brdo Uhud i šehidsko mezarje, džamiju Kibletejn, Hendek, džamiju u Kubbau i štampariju Kur'ana Časnog u Medini al-Munavvari.

Muftija dr. Nedžad Grabus posjetio je IDB (Islamic Development Bank) gdje je postigao dogovor za realizaciju projekta SVN-03. Muftija se također susreo sa biznisima iz Džide i razgovorao o vakufskim projektima Islamske zajednice u Republici Sloveniji.

U srijedu, 12. marta održana je glavna svečanost kojoj je prisustvovao prijestolonasljednik u pratnji visoke diplomatske delegacije u kojoj je bio i princ Sultan bin Salman, predsjednik komisije za turizam Kraljevine Saudijske Arabije i princ Muhamed bin Salman, vođa prijestolonasljednikovog suda.

U svojoj izjavi guverner grada Meka, princ Khaled Al-Faisal naglasio je da grad Medina ima posebnu vrijednost u srcima muslimana širom svijeta, grad Medina je grad koji je gostio poslanika Muhammeda, a.s., i njegove ashabe te nudio podršku islamu i muslimanima. Tako je Medina grad Džamije Muhammeda, a.s., druge najznačajnije džamije za muslimane.

Pohvalio je čuvara hva harema, Kralja Abdullaha, za najveću nadgradnju džamija, koje se nalaze u okolini Kabe u Meki i džamija poslanika Muhammeda, a.s., u Medini.

Princ Khaled je rekao da historija Medine i njeni uspjesi omogućavaju Medini da postane prijstolnica islamske kulture,  jer se iz tog grada islam širio po cijelom svijetu i naglašavao vrijednost pravde, milosti i sabura.  

Princ Khaled je također rekao da Medina odražava kulturnu, islamsku čovjekoljubivu i globalnu dimenziju grada, te stim doprinosi svjetskoj civilizaciji u proteklih 14 stoljeća.

Princ Sultan naglasio težnje za brigu o islamskim historijskim objektima u Medini i drugim dijelovima Kraljevine. Prema istraživanju kojeg je uradila SCTA, u Meki i Medini ima 384 historijskih objekata, a samo u Medini se nalazi 266 objekata. »Ti objekti si vrlo značajni za muslimane, jer pričaju priču o historiji i napretku islama«.

Princ Faisal naglasio je ulogu poslanika Muhammeda, a.s., pri jedinstvu muslimana i podsticanja vjernika za slijeđenje islama u njihovim životima. ”To je prouzrokovalo nastanak najveće ljudske civilizacije koja temelji na jednakosti i pravdi”, dodao je guverner Medine. Princ Faisal naglasio je historijski, kulturni, društveni i ekonomski značaj grada Medine. ”To je simbol islamskog jedinstva, jer muslimani cijeloga svijeta dolaze u grad i ibadete u Poslanikovoj džamiji i tako se sjećaju poslanika Muhammeda, a.s.”

Princ Faisla također je spomenuo veliki napredak kojeg je dostigla Medina u posljednjih nekoliko godina. Izkazao je nadu da će se učvrstiti koncept islamskog kulturnog jedinstva, ali isto tako strpljivosti i umjerenosti.

Dr. Adnan Al-Mazroue, predsjednik Univerziteta Taibah, kazao je da je selidba (Hidžra) poslanika Muhammed, a.s., prjelomna tačka u historiji islama. ”Odluka da Medina postane gradom islamske kulture predstavlja važan događaj za sve muslimane”. Također je kazao da će grad organizirati mnogobrojne konferencije i seminare tom prilikom.  Dodao je i to, da je Medina uvijek imala pažnju ostalih vladara ove države, od kralja Abdul Aziza, negovih sinova, Faisala, Khalida i Fahda i kralja Abdullaha, čuvara dvaju Harema. Odluka o izboru Medine kao grada islamske kulture dolazi u vrijeme, kad je čuvar dvaju Harema započeo histrijski projekat svjetskog dijaloga, osudom ekstremizma i usmjerenje ka umjerenosti i suživotu. Tom prilikom je visoki komesarijat, koji je bio zadužen za ovaj događaj, pripremio konačan raspored aktivnosti i odgovarajući medijski nacrt. Organizatori će tom prilikom podsjećati na život poslanika Muhammeda, a.s., i podsticati na kulturne, historijske i socialne dimenzije u svetom gradu. Upravo je to način putem kojeg će se predstaviti dostignuća Saudijske Arabije u njenim razvojnim naporima grada i podrška različitim kulturnim aktivnostima u okvirima, koji potvrđuju, islamski identitet.