2. redne volitve v organe ŽZ Zemzem

V nedeljo, 9. oktobra 2011, je zasedal redni Občni zbor društva (najvišji organ) na katerem so potekale volitve. Članice ŽZ Zemzem so izvolile štiri osebe za katere so menile, da so primerne za delo v izvršnem odboru v obdobju 2011-2015.

Poleg tega so imele priložnost izvoliti predsednico ŽZ Zemzem za naslednji mandat.

Volilna komisija, ki je nadzirala celoten volilni postopek v sestavi Emina Begić, predsednica ter Hazima Mulalić in Zehida Bajramović, članici, je na podlagi preštetih glasovnic svečano predstavila novoizvoljene člane izvršnega odbora. To so:

– SUMEJA FIDANI, predsednica ŽZ Zemzem

– IZUDINA KARIŠIK, članica IO

– ELA PORIĆ, članica IO

– ESMA HASANIĆ, članica IO in

– ELVIRA ALAGIĆ, članica IO.

Po uradni razglasitvi je novoizvoljena predsednica ŽZ Zemzem, Sumeja Fidani, nagovorila prisotne in se v svojem govoru zahvalila na zaupanju in podpori ter pozvala članice ŽZ Zemzem, da tudi v prihodnje prispevajo k boljšem napredku in razvoju ŽZ Zemzem.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem članicam, ki so se udeležile volitev in tako izrazile svojo voljo. Zahvala gre tudi predhodnem izvršnem odboru v sestavi: Elvira Alagić, predsednica, ter ostalim članicam IO, Esmi Hasanić, Izudini Karišik, Eli Porić in Tiđi Garibović, ki so s svojim delom v obdobju 2007-2011 veliko prispevale k razvoju, prepoznavnosti in uspešnosti ŽZ Zemzem.

Pred novoizvoljenim izvršnim odborom je veliko novih priložnosti in izzivov. Zato jim želimo veliko uspeha, potrpežljivosti in dobre volje za delo tudi v prihodnje.