Lejletu-l-Kadr – Vrata bogobojaznosti, lijek za srca i milost vjernicima

U posljednjoj trećini, odnosno 27. noći mubarek ramazana, muslimani dočekuju i na prigodan način obilježavaju blagoslovljenu noć Lejletu-l-Kadr. U njoj je Uzvišeni Bog objavio prve ajete Kur’ana Poslaniku Muhammedu, a.s., preko meleka Džibrila 610. godine. 

Ovog ramazana, mubarek Lejletu-l-Kadr nastupa nakon akšama, u petak 5. aprila 2024. godine. Vjernici se nadaju Božijoj uputi, povećanju stepena svijesti o Uzvišenom Bogu, Njegovoj milosti, oprostu grijeha. 

Noć Kadr je izraz veličanstvenosti Kur’ana, koji je objavljen Božijem miljeniku, kao konačna i zaokružena Uputa. Kur’an je Allahov govor, Božija riječ, spuštena da bude putokaz cijelom čovječanstvu, pouka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. (Kur’an, 10:57) 

Dok je provodio vrijeme u razmišljanju i pobožnosti u pećini Hira, došao mu je melek Džibril sa prvom Objavom. Trenutak objave prvih ajeta Časnog Kur’ana, označio je sudbonosni početak objave kur’anske Poruke, utisnute na Poslanikovo, a.s. čisto srce, koja mu se kasnije otkrivala prema potrebama njegove misije, pune dvadeset i tri godine. Tada je shvatio da je dovršitelj ciklusa Božije Objave na zemlji. 

Noć Kadr je ukrašena posebnim blagoslovom i velikim darovima. Nagrade koje su obećane mogu se postići u ovoj noći kroz dobrovoljni ibadet, učenje Kur’ana, zikrullah ili (pod)sjećanje na Allaha, dž.š., traženju oprosta (istigfaru). Kur’an za Noć Kadr upečatljivo kazuje da je bolja od hiljadu mjeseci, jer je puna dobra koje nas približava Stvoritelju i omogućuje čovjeku da ostvari milost Božiju koliko traje prosječan životni vijek. 

Ljudi su u okrilju Božije milosti u noći punoj moći, u prisustvu meleka. U Noći Kadr meleki i Džibril, spuštaju se zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. (Kur’an, 97:3-5) Stoga možemo kazati da našim namazima i drugim ibadetima u noći Kadr prisustvuje i veliki broj plemenitih meleka, predvođenih Džibrilom. 

Raznolikost ibadeta, dova i dobrih djela ove noći svjedoči o različitim duhovnim stanjima vjernika, njihovim potrebama i željama. Molimo Uzvišenog Stvoritelja da nam podari Svoje blagodati u noći Kadr, da ostvarimo snažan i postojan preobražaj vlastitog duhovnog stanja u namazu, dovi i zikru.

Poslanik, a.s. nije ostavio precizne upute kada je noć Kadr, ali jeste preporuku da se trudimo tražeći noć Kadr u posljednjoj trećini mjeseca ramazana. Stoga, vjernici ovo ramazansko vrijeme provode u predanom ibadetu tražeći Noć Kadra, očekujući da će upravo ta noć, koju provedu u ibadetu, biti Noć Sudbine i Noć Mira, vjerujući i nadajući se nagradi kod Gospodara, Koji će oprostiti grijehe”. 

Čestita i plemenita Aiša, r.a., upitala je Poslanika, a.s. koju dovu bi učila, ako bi znala kada je Noć Kadr, a Poslanikov, a.s. odgovor je bila dova: “Gospodaru moj, Ti si onaj koji prašta i voliš opraštanje, zato Te molim da meni oprostiš”.

Hamza Muratspahić