Održana sjednica Upravnog odbora Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana

U četvrtak, 01. februara 2024. godine održana je 8. redovna sjednica Upravnog odbora Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana, kojom je predsjedavao Nevres Mustafić, predsjednik Upravnog odbora.

Sjednici je prisustvovao muftija mr. Nevzet Porić, članovi Upravnog odbora, Senad-ef. Karšik, glavni imam MKC-a Ljubljana, imami i muallime MKC-a Ljubljana, Safet Jakupović, blagajnik UO MKC-a Ljubljana te Mersad Dervišević, direktor Kapya d.o.o.

Na početku sjednice članovima UO MKC-a Ljubljana obratio se muftija mr. Nevzet Porić. Naglasio je važnost odgovornog pristupa u radu i djelovanju svih uposlenika i aktivista IZ-e, te izrazio očekivanje da će se nastaviti razvijati i unapređivati rad MKC Ljubljana i u 2024. godini.

Upravni odbor MKC-a Ljubljana razmatrao je i nakon diskusije usvojio Izvještaj o radu MKC-a Ljubljana za 2023. godinu, informaciju o kulturno-obrazovnim aktivnostima za 2023. god. te Plan i program rada za 2024. godinu. Vjersko-obrazove aktivnosti MKC-a Ljubljana u 2023. god. predstavio je Senad-ef. Karišik, glavni imam. Izudina Karišik, koordinatorica Odjela za brak i porodicu predstavila je aktivnosti na polju rada sa ženskim dijelom džemata. Aktivnosti Mreže mladih predstavio je Riad-ef. Subašić. Aktivnosti na održavanju MKC Ljubljana predstavio je Mersad Dervišević, direktor Kapya d.o.o.

Upravni odbor MKC Ljubljana razmatrao je i usvojio Finansijski izvještaj MKC-a Ljubljana za 2023. te Finansijski plan za 2024. god. Iz izvještaja je vidljiva finansijska stabilnost u radu i djelovanju MKC-a Ljubljana. Stoga Upravni odbor MKC-a Ljubljana upućuje zahvalnost članovima i aktivistima IZ-e koji svojim prilozima i donacijama pomažu rad i djelovanje MKC-a Ljubljana na vjerskom, obrazovnom i kulturnom planu.