Održana četrnaesta redovna sjednica Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji

U utorak, 28. novembra 2023. godine u Ljubljani je održana četrnaesta redovna sjednica Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji, kojom je predsjedavao muftija mr. Nevzet Porić. Sjednici su prisustvovali članovi Mešihata Nazif Topuz, Haris Muratagić, Sead Karišik, Zinaid Mahmutagić, te administrativni saradnik Mešihata Nevres Mustafić.

Mešihat Islamske zajednice u Republici Sloveniji razmatrao je i usvojio Plan i program rada Mešihata IZ-e za 2024. godinu, koji će biti upućen Saboru IZ-e u Republici Sloveniji na usvajanje.

Mešihat IZ-e je usvojio zaključak da se 2024. godine obilježi 30. godišnjica osamostaljenja Mešihata IZ-e u Republici Sloveniji različitim programskim sadržajima.

Mešihat je usvojio informaciju o infrastrukturnim projektima u džematima Koper, Maribor, Jesenice i Krško, te razmatrao ostala pitanja iz nadležnosti Mešihata, kao i radno-pravne statuse i kadrovska pitanja.