Hutba muftije mr. Nevzet-ef. Porića u Potočarima

U petak, 25. augusta 2023. godine, muftija mr. Nevzet-ef. Porić održao je hutbu na musalli Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari. U pratnji muftije Porića bili su Haris Muratagić, šef Kabineta, Senad-ef. Karišik, glavni imam Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana, Riad-ef. Subašić, imam Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana i hadži Hilmija Dizdarević, vakif i donator Islamske zajednice u Republici Sloveniji, kojem se ovom prilikom zahvaljujemo za podršku u realizaciji dvodnevnog putovanja za koordinatore i članove Mreže mladih Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji, koji su također, prisustvovali džuma-namazu. Hutbu muftije Porića prenosimo u cjelosti.

Svaka hvala i zahvala pripadaju Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Vladaru Sudnjega dana, mir i blagoslov neka su na najčasnije Božije stvorenje, vjerovjesnika Muhammeda, a.s., na njegovu časnu porodicu i njegove plemenite ashabe.

Poštovana braćo i sestre,

danas je 9. saffer 1445. godine po H., odnosno 25. august 2023. godine. Na samome početku želim se zahvaliti Muftijstvu tuzlanskom na čelu sa muftijom dr. Vahid-ef. Fazlovićem za poziv da predvodim džuma-namaz ovdje u Potočarima, kao i na gostoprimstvu glavnome imamu MIZ-a Srebrenica Damir-ef. Peštaliću.

Zajedno sa mnom su moji saradnici i mladi sa područja Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji, koji su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa prošlošću ovih krajeva i počinjenim genocidom nad bošnjačkim narodom.  

Draga braćo i sestre,

nalazimo se na svetom mjestu za Bošnjake, u Potočarima na šehitlucima, koji nas opominju na zlo koje se dogodilo na ovim prostorima devedesetih godina prošloga stoljeća. Nalazimo se na tlu Evrope u kojoj se dogodio genocid pred očima cijeloga svijeta.

Često čujemo da je Evropa utemeljena na kršćanskim vrijednostima. Koje su to vrijednosti na kojima počiva Evropa? To je prije svega poštivanje ljudskoga dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, pravne države, nedodirljivost ljudskih prava uključujući prava manjina, solidarnost prema onima koji su žrtve vjerskog i političkog bjesnila, briga za porodicu, multikulturalnost, tolerancija, solidarnost, poštivanje različitosti, briga za jačanje zajedničkog identiteta i drugo.

Bosna i Hercegovina je u Evropi, Srebrenica je u Evropi i Potočari su u Evropi. Zašto nabrojane vrijednosti nisu važile na tlu Evrope od 1992. do 1995. godine u evropskoj zemlji Bosni i Hercegovini, kada su ubijani i progonjeni njeni stanovnici koji su vjerovali u Jednoga Boga i nosili muslimanska imena?

Ako spomenute vrijednosti potražimo u muslimanskom razumijevanju svijeta i života, onda sve i jednu možemo naći kroz različite primjere koji se navode u Kur'anu ili sunnetu Božijeg poslanika Muhammeda, a.s. Najzorniji ajet u Kur'anu koji govori o toleranciji među ljudima jeste onaj u drugoj kur'anskoj suri u kojoj Allah, dž.š., kaže:

”Nema prisile u vjeri …” (El-Bekare, 256)

Na osnovu ovog kur'anskog ajeta nama muslimanima je jasno da pripadnici svih drugih religija imaju pravo na ispoljavanje vjerskih osjećaja i pripadnosti svome svjetonazoru. Naša vjera objedinjuje vjerovanje u Božije knjige i sve Božije poslanike. Kada očitujemo svoju vjeru, onda izgovaramo we kutubihi  i we rusulihi, tj., da vjerujemo u sve Božije kitabe i sve Božije poslanike.

Za nekoliko dana nastupit će dani mevluda kada ćemo se intenzivnije sjećati poslanika Muhammeda, a.s., čija biografija je puna primjera tolerancije, poštivanja ljudskoga dostojanstva, jednakosti i nedodirljivosti prava drugih ljudi, a pogotovu manjina. Medinska povelja je najbolji primjer Poslanikove, a.s., tolerancije prema pripadnicima drugih religija. Posebno je naglašena sloboda vjerovanja i pripadnosti svakoj zajednici kao i međusobna tolerancija, što je značilo da je svako slobodan prakticirati svoju religiju i njene običaje.

Islam posebno naglašava pravilan odnos prema komšijama. U suri En-Nisa se kaže:

“I Allahu se klanjate i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima i siročadi, i komšijama, bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima-namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu.” (En-Nisa, 36)

U početku nam Allah naređuje da se samo Njemu klanjamo i u istom ajetu spominje komšije bližnje i daljnje prema kojima trebamo biti obzirni i prema kojima trebamo biti dobri.  Muhammed, a.s., je svojim ashabima ukazivao na važnost lijepog međusobnog odnosa prema komšijama, jer je Medina u Poslanikovo, a.s., vrijeme bila multikulturalni i multireligijski grad. I Bosna i Hercegovina je uvijek bila multikulturalna i multireligijska zemlja. Zar mi u Bosni i Hercegovini nismo bili naklonjeni prema svojim komšijama? Zar mi u Bosni i Hercegovini nismo voljeli svoje komšije, zar mi nismo bili navini i nismo očekivali da će nam upravo naše komšije nanijeti zlo koje je uzdrmalo cijelo čovječanstvo? Mi kao Bošnjaci uvijek smo bili i još uvijek smo svjesni komšijskog hakka, jer smo svjesni Poslanikovog, a.s., hadisa u kojem je rekao:

”Melek Džibril mi je neprestano preporučivao da pazim komšiju, tako da sam pomišljao, da će komšija dobiti pravo na nasljedstvo u imovini komšije.” (Buharija i Muslim)

U dobročinstvo prema komšiji spada između ostalog da se pazi njegova kuća i imovina kada je komšija odsutan. U našoj vjeri je dozvoljeno na nepravdu istom mjerom uzvratiti, ali je svakako bolje oprostiti, jer je to bolje za svakog vjernika i vjernicu. A još bolje je na zlo dobrim uzvratiti. Mi Bošnjaci smo dobri ljudi. Mi se nismo svetili za zlo koje nam je počinjeno. Mi i dalje nastojimo njegovati dobre međukomšijske odnose, ali nažalost, nailazimo na zatvorena vrata. Na naše dobro, uzvraća se još većim zlom i provokacijama. Ljudi koji s nama dijele ovaj prekrasni dio zemaljske kugle, ne žele nam dobro. Ne žele dobro ni sami sebi sa takvim odnosom. Bosna i Hercegovina je naša domovina i mi kao Bošnjaci želimo multietničku Bosnu i Hercegovinu, želimo multikulturalnu Bosnu i Hercegovinu i želimo multireligijsku Bosnu i Hercegovinu. Bosna je uvijek takva bila i takva će i ostati do Sudnjega dana.

Mi kao Bošnjaci smo državotvorni narod. Bosna i Hercegovina je naša domovina i mi ćemo se boriti za nju. Osjećamo da nekima predstavljamo problem. Nismo kao Bošnjaci problem u evropskim zemljama gdje nas ima nekoliko miliona. Problem su dva miliona Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, jer smo nosioci bosanskohercegovačke državnosti i ne dozvoljavamo onima koji su pogazili evropske vrijednosti početkom devedesetih godina prošloga stoljeća ovdje u Bosni i Hercegovini, da pogaze njenu ljepotu i prkos koji godinama traje i trajat će, ako Bog da.

Vrijednosti na kojima počiva Evropa bile su prisutne u Bosni i Hercegovini mnogo ranije. Zato je Bosni i Hercegovini mjesto u Evropi i nigdje drugo.

Molim Allaha, dž.š., da nam olakša borbu za očuvanje domovine Bosne i Hercegovine i da je čuva do Ahiri-zemana. Amin.