Održana dvanaesta redovna sjednica Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji

U utorak, 09. maja 2023. godine u Ljubljani je održana dvanaesta redovna sjednica Mešihata Islamske zajednice u Republici Sloveniji, kojom je predsjedavao muftija mr. Nevzet Porić. Sjednici su prisustvovali članovi Mešihata Nazif Topuz, Sead Karišik, Zinaid Mahmutagić, te administrativni saradnik Mešihata Nevres Mustafić.

Mešihat Islamske zajednice u Republici Sloveniji razmatrao je i usvojio izvještaj o ramazanskim aktivnostima, te usvojio zaključak kojim se pohvaljuje rad i zalaganje imama, muallima i aktivista Islamske zajednice u Republici Sloveniji u toku mjeseca ramazana.

Mešihat Islamske zajednice usvojio je informacije o Mektebskom danu koji će biti organiziran krajem mjeseca maja, kao i informacije o mektebskom takmičenju i organiziranju hatmi po džematima. Na sjednici je, također, usvojena informacija o odlasku na hadž i ikrar-dovi koja će biti organizirana u ljubljanskoj džamiji u subotu, 10. juna 2023. god. Mešihat je donio odluku da se tradicionalni memorijalni program u Logu pod Mangartom organizira u nedjelju, 11. juna 2023. godine.

Mešihat je usvojio informaciju o pokretanju biblioteke Averroes, kao i o projektu “Knjižnica med krošnjami”, koji će biti realiziran u vrtu Muslimanskog kulturnog centra Ljubljana od 31. maja do polovine septembra 2023. godine.

Mešihat je usvojio informaciju o infrastrukturnim projektima te razmatrao pitanja iz nadležnosti Mešihata, kao i radno-pravne statuse i kadrovska pitanja.