Put od Bedra ka fethu

Slava i hvala pripadaju Uzvišenom Allahu, Koji je Utočište i Koji je Mir.

Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. (Alu Imran, 110)

Druga polovina mubarek ramazana dobrano teče. Neki veoma važni događaji u povijesti islama, dogodili su se upravo u ovoj polovini:

Početak Objave, 610. godine u noći Kadr
Bitka na Bedru, 17. ramazana druge godine po hidžri
Feth- oslobođenje Mekke, 20. ramazana osme godine po hidžri

Dva potonja događaja smo već obilježili, dok Lejletu-l-kadr preostaje da tražimo u neparnim noćima posljednje trećine, kako nam je savjetovao Muhammed, a.s. Historijski gledano, tri spomenuta događaja predstavljaju tri važna stuba u podizanju i razvijanju umme, univerzalne zajednice koja čini dobro, a odvraća od lošeg.

Svjetlo znanja

Prvi stub je stub znanja. On je položen na temeljima moćnog božanskog poziva na učenje (iqre‘), na sabiranje i kultiviranje znanja koje oslobađa i preporađa. Upravo na Bedru, kada je zarobljenim mušricima u zamjenu za slobodu data prilika da opismene određeni broj muslimana, jeste simbolički prikazana težina znanja. Znanje je sloboda.

Preduslov svakog dobrog i korisnog djela mora biti znanje. Nekada postupci počinjeni u najboljoj namjeri, bez adekvatnog znanja, mogu rezultirati katastrofalnim posljedicama. Upravo zato islamsko učenje tako jak fokus usmjerava na učenje, znanje, povjeravanje emaneta sposobnima itd.  Prenosi se da je Poslanik rekao: prednost učenog nad pobožnim je kao moja prednost nad jednim od vas.

Ustrajnost u kvalitetu

Poslanik, a.s., je govorio:Nemojte priželjkivati da se sukobite sa svojim neprijateljem, tražite od Allaha Uzvišenog da vam daruje dobro, a kada se s neprijateljem sukobite, tada budite strpljivi i postojani!

U bici na Bedru, trostruko manja skupina je nadjačala drugu, brojčano veću i bolje opremljenu. Uzvišeni Allah nas želi podučiti da kvalitet pojedinaca, njihovo znanje, umijeće, snaga i odlučnost, mogu prevladati, naizgled, nesavladive prepreke. Ta spoznaja je naročito važna u našem vremenu hiperprodukcije stručnjaka, diploma, knjiga, umjetničkih djela i slično. Božije obećanje je: Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici.  Kvalitet će nadvisiti kvantitet, uz strpljenje i upornost.

Bitka na Bedru oslikava važnost posjedovanja ispravanih ciljeva. Ona je simbol borbe za Istinu, borba za širenje granica slobode, pravde i sigurnosti na Zemlji. A ukoliko se vrijednosni sistem satkan od ispravnih ciljeva naruši, nemamo moralnog prava na povlačenje i uzmicanje. Sada vam Allah daje olakšicu. On zna da ste izmoreni i – ako vas bude stotinu izdržljivih – pobijedit ćete dvije stotine, a ako vas bude hiljadu – pobijedit ćete Allahovom voljom dvije hiljade. A Allah je uz one koji su izdržljivi. (El- Enfal, 66.)

Veličina oprosta

Šest godina koje su protekle između Bedra i fetha, obilježene su prosperitetom muslimanske zajednice u ekonomskom, organizacionom i duhovnom pogledu. Ono što će uslijediti fethom- osvojenjem Mekke, ostaje da svjedoči veličinu i snagu islama, milost Muhammeda, a.s. i disciplinu njegovih sljedbenika. Osvojenje Mekke, u suštini je bio svečanim čin ulaska u grad, bez upotrebe oružja. Prethodnica je oglašavala da su ljudi sigurni, nije bilo osvete, nije bilo pljačke, nije bilo otuđivanja imovine. A riječi Muhammeda, a.s., upućene stanovnicima Mekke su glasile: Ja vas danas neću koriti, Allah će vam oprostiti, On je od milostivih najmilostiviji. Kada je imao priliku postupiti po pravdi i kazniti one koji su mu nanijeli toliko nepravde i bola, Muhammed, a.s. se odlučio za milost i oprost.

Istinsko znanje čovjeka čini osjetljivim na ispravne ciljeve, često mu otvarajući vrata borbe za iste. Posjednik istinskog znanja, također, neće odustati od ispravnih ciljeva, bez obzira na poteškoće. Taj proces će od njega načiniti širokogrudnog čovjeka čija veličina osvaja i privlači. Znanje je uvjet za Bedr, a bez Bedra nema ni fetha.