Muftija Porić govorio na tribini »Božiji poslanik Muhammed, a.s.«

U četvrtak, 29. septembra 2022. god., odnosno 04. rebiu-l-evvela 1444. po H., u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana, muftija mr. Nevzet-ef. Porić održao je tribinu o Božijem poslaniku Muhammedu, a.s. Tribini su prisustvovali imami kao i veliki broj članova Islamske zajednice u Republici Sloveniji.

Sa ovom tribinom otpočeo je program obilježavanja mjeseca rebiu-l-evvela, koji će se u narednim danima organizirati u džematima Islamske zajednice u Republici Sloveniji, u čast rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., a koji će obuhvatati tribine, mevludske svečanosti i druženja sa omladinom.

Muftija Porić govorio je o različitim aspektima Poslanikove, a.s., misije i doprinosa u izgradnji moralne vertikale čovječanstva. Istakao je da je Poslanik, a.s., »donio čovječanstvu svjetlo vjere od Boga, te da nije riješio samo probleme sićušnog čovjeka, već je sustavno riješio sve osnovne probleme ljudskog, duhovnog i tjelesnog, te pojedinačnog i zajedničkog života.«

Govoreći sa aspekta društvene uloge koju je u to vrijeme imala Mekka, naglasio je da je »Mekka bila središte arapskog poluotoka i bila je središte za trgovinu, a glavnina moći koju su imali Mekkelije, izvedena je iz činjenice da je bila Ka'ba u njihovom gradu. Poslanikova, a.s., poruka zasjala je u samo središte njihove religije, moći i bogatstva ljudi njegovog vlastitog grada uključujući i njegovu rodbinu. Čovjek koji je bio siroče i koji je mnogo trpio sa malo sredstava položio je temelje za novo vjersko društvo i civilizaciju, koja je utisnila biljeg na veliki dio svijeta i okrenula novu stranicu ljudske povijesti. Njegova misija je bila da posveti cijeli život i da stvori ravnotežu u ljudskom životu, koji bi mogao poslužiti kao temelj za predanost, pokornost pred Božanskom Istinom.«

Mevludske svečanosti bit će organizirane u svim džematima a centralna mevludska svečanost bit će organizirana u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana, u subotu 08. oktobra 2022. poslije akšam-namaza.