Promocija knjige Kako brati Kur'an

U petak, 08. oktobra 2021. u Muslimanskom kulturnom centru Ljubljana održana je promocija prijevoda knjige ”Kako brati Kur'an” autora prof. dr. Enesa Karića na slovenski jezik. Prof. dr. Enes Karić je suvremeni autor koji interpretira Kur’an u pluralnom društvu te otvara nove poglede koji povezuju sveti tekst sa suvremenošću. 

Promociju knjige organizirali su Islamska zajednica u Republici Sloveniji i Kulturno-izobraževalni zavod Averroes koji je ujedno i izdavač ove knjige. Misija Zavoda Averroes je ustrajati na snaženju i razvijanju projekata koji su inkluzivni i povezujući među religijama i kulturama.

O knjizi su govorili muftija mr. Nevzet Porić, Denis Striković (urednik izdanja), doc. dr. Mari Jože Osredkar, profesor Teološkog fakulteta u Ljubljani i prof. dr. Nedžad Grabus, redovni profesor Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i sarajevski muftija.

Nakon što su promotori iznijeli svoja zapažanja i poglede na ovu knjigu, uslijedila je diskusija u vezi sa izazovima, prije svega jezičke interpretacije svetog teksta ili tekstova koji o njemu govore a zatim i o drugim segmentima koje ova knjiga tretira. Zajednička je ocjena svih promotora, da ova knjiga predstavlja veliki doprinos u razvijanju međureligijskog dijaloga i da će kao takva biti od koristi široj društvenoj zajednici.