Mjesec Kur'ana

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

„A ova Knjiga, koju objavljujemo, blagoslovljena je, ona potvrđuje onu prije nje da opominješ Mekku i ostali svijet. A oni koji u onaj svijet vjeruju – vjeruju i u nju i o molitvama svojim brigu brinu.“ (El-En’am, 92)

Muslim bilježi od Ebu-Hurejre, r.a.,, da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Nikada se neće okupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća da uče Allahovu Knjigu i da je međusobno proučavaju a da se na njih neće spustiti smiraj, obaviti ih milost, natkriliti ih meleki i Allah ih spomenuti kod onih koji su kod Njega!”

Poslušajmo učenje Kur'ani-kerima (hfz. Senad Podojak, sura El-Ma'ideh, 77-82).