Umjesto današnje hutbe

Hvala neka je Uzvišenom Bogu, Gospodaru svih svjetova. Salavat i selam neka je na Božijega poslanika Muhammeda, a.s. Draga braćo i sestre, danas je 25. redžeb 1441. po H., odnosno 20. mart 2020.

Živimo u vrijeme pandemije koja je zatvorila mnoga vrata u svijetu i zaustavila javni život. Zatvorila je i vrata naše džamije u Ljubljani i ostalih mesdžida u Sloveniji. Spriječila je obavljanje zajedničkih namaza i zatvorila nas u naše domove. Danas već drugi put ne možemo obaviti džumu-namaz. Slične odluke donesene su u mnogim državama u svijetu. Ljudski životi su sveti. Sa takvim mjerama sprječavamo širenje virusa koji je veoma opasan. Zato se ovih dana prisjećamo 155. i 156. ajeta sure El-Bekare gdje Uzvišeni Allah, dž.š., kaže:

”Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi smo kažu:'Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti’!” (El-Bekare, 155-156)

Cijelo čovječanstvo suočava se sa iskušenjem za koje niko ne može predvidjeti koliko će trajati. Ljudi su zabrinuti i u neizvjesnosti prate promjenu svijeta koji dobiva novu, drugačiju sliku od one na koju smo navikli. Kao vjernici moramo biti odgovorni i poštovati upute koje nam daju nadležni organi i stručnjaci za zarazne bolesti. Glavna poruka svih stručnjaka jeste da budemo u kući i tako spriječimo širenje virusa COVID-19. Vlada Republike Slovenije svakodnevno poduzima napore da se spriječi širenje koronavirusa i da se sačuvaju vitalni životni tokovi.

U Islamskoj zajednici u Republici Sloveniji svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo. Zato smo se organizirali na način da održimo kontakte sa našim džematlijama i ponudimo im pomoć u ovim teškim vremenima. Koristimo dvije internet stranice: www.islamska-skupnost.si putem koje se obraćamo našim članovima i slovenskoj javnosti na slovenskom jeziku i www.islamska-zajednica.si putem koje se obraćamo našim članovima i bosanskoj javnosti na bosanskom jeziku.

Redovno obavljate namaze u kućama i molite Allaha, dž.š., da nam pomogne prebroditi teška vremena. Nikada ne zaboravite Božije obećanje koje nam je dao u 186. ajetu sure El-Bekare:

Prije nekoliko dana muftija prof. dr. Nedžad Grabus obratio se članovima Islamske zajednice u Republici Sloveniji. U svom govoru istakao je zabrinutost zbog brzog širenja virusa i ponudio svoj pogled na očuvanje zdravlja i života, brigu za higijenom, očuvanje duhovnog mira i nade u vjeru u Boga.

Imami pomoću kratkih video klipova obraćaju se članovima Islamske zajednice i nude savjete u trenutnim kriznim vremenima. Svi klipovi su objavljeni na našoj bosanskoj stranici. Sa tom praksom nastavit ćemo i ubuduće.

Internet stranice popunjavat ćemo tekstovima koji se odnose na trenutno stanje.

Imami i muallime počeli su sa izvođenjem mekteba na daljinu. Upotrebljavaju sva raspoloživa sredstva modernog komuniciranja i uspostavljaju kontakte sa djecom te im na taj način pomažu pri realizaciji nastave na daljinu.

Imami svakodnevno komuniciraju putem telefona sa džematlijama i nude im pomoć pri organizaciji života u trenutnim okolnostima. Posebno starijima i onima kojima je pomoć potrebna nude mogućnost nabavke hrane i drugih namirnica potrebnim za normalan život.

Humanitarna organizacija Merhamet vodi akciju ”Pomoć u nabavci životnih namirnica”. Na internet stranici www.merhamet.si objavljeni su kontakti i upute za sve one kojima je potrebna pomoć.

Od danas je stupila na snagu nova odredba Vlade Republike Slovenije da zbog epidemije bolesti COVID-19 važi privremena zabrana javnog okupljanja koja je veoma stroga i potpuno zabranjuje javna druženja, okupljanja ili bilo koji drugi oblik kontakata više osoba. Zato vas pozivamo da poštujete upute i ostanete u svojim kućama.

”A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.” (El-Bekare, 186)

Neka nam je Bog na pomoći!

Mr. Nevzet Porić, zamjenik predsjednika Mešihata IZ-e u Republici Sloveniji