Muftija Grabus sudjelovao na desetoj skupštini organizacije Religije za mir u Lindau

U Lindau (Njemačka) je od 19. do 23. augusta 2019. godine, održana deseta skupština svjetske organizacije Religije za mir.

Na skupu je sudjelovalo više od 800 predstavnika iz više od 120 država svijeta. Skup je podržala Vlada Njemačke i Fondacija Ring for Peace iz Lindaua. Osim administrativnih pitanja vezanih za skupštinu raprvaljano je o pitanjima izgradnje mira i povjerenja u kriznim područjima u svijetu. Skupu se obratio predsjednik Njemačke dr. Frank Steinmeier. Dugogodišnji generalni sekretar Dr. William Vendely zaključio je svoj mandat, a izabrana je nova generalna tajnica Azza Karram. Izabrani su i predstavnici svih religija, uključujući sve regije i denominacije, za pozicije kopredsjednika koji ujedno čine članove vijeća organizacije Religije za mir. 

Muftija prof. dr. Nedžad Grabus ponovo je izabran za potpredsjednika i člana Izvršnog odbora. Na skupu je usvojena Deklaracija 10. skupštine Religija za mir. Deklaraciju možete u cijelosti pročitati na ovom linku.