Saopćenje za javnost

Ugledni profesori iz Slovenije i Bosne u Hercegovine će na jednodnevnoj konferenciji predstaviti svoje radove koji će biti sabrani u zbornik. Okvirne teme radova koji će biti prezentirani na konferenciji, obuhvataju historijski razvoj Islamske zajednice, religijska pitanja 20. stoljeća, narodna i nacionalna pitanja u vezi sa religijom, političke i društvene kontekste religije, međureligijski dijalog te diskurs o islamu u Sloveniji i Evropi.

Svoja razmišljanja u okviru pet panela konferencije predstavit će: prof. dr. Ivan Štuhec i doc. dr. Mari Jože Osredkar sa Teološkog fakulteta Ljubljani, dr. Mateja Ratej sa Instituta za kulturnu historiju, prof. dr. Dragan Potočnik sa Filozofskog fakulteta u Mariboru, dr. Janez Markeš i dr. Ali Žerdin iz Časopisa Delo, prof. dr. Srečo Dragoš sa Fakulteta za socijalni rad, prof. emeritus dr. Marko Kerševan, sa Univerziteta u Ljubljani, prof. dr. Aleš Črnič sa Fakulteta za društvene nauke,doktorski student Denis Striković, mr. Nevzet Porić i muftija prof. dr. Nedžad Grabus, te ugledni profesori iz Bosne in Hercegovine: prof. dr. Enes Karić saFakulteta islamskih nauka u Sarajevu, profesor emeritus Mato Zovkić saKatoličkog fakulteta u Sarajevu, prof. dr. Šaćir Filandra i prof. dr. Senadin Lavić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, prof. dr. Nevzet Veladžić sa Pravnog fakulteta u Bihaću i banjalučki muftija dr. Osman Kozlić.

Otvaranje konferencije je u 09.00h u Hotelu Union u Ljubljani (dvorana Orhideja). Gostima i predavačima pozdravnu riječ uputit će muftija prof. dr. Nedžad Grabus, msgr. dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomoćni biskup, prof. dr. Enes Karić i ministar za kulturu g. Anton Peršak.

Konferencija se održava pod časnim pokroviteljstvom Ministra za kulturuRepublike Slovenije Antona Peršaka.

Kulturno-obrazovni zavod Averroes i Islamska zajednica u Republici Sloveniji