SJEĆANJE NA RHM. HDŽ. MIĐAITA REĐEPIJA

Rhm. hadži Miđait Ređepi rođen je 15.10.1948. godine, u mjestu Negotino (Makedonija). Roditelji su mu se zvali hafiz Sali i Paše. Njegov otac hfz. Sali bio je 11 godina teravih-imam u Derventi. Rhm. hdž. Miđait došao je u Sloveniju 1971. Godinu dana je radio sa rhm. Ismailom Durmišijem, a onda je 31.08.1972. otvorio samostalnu firmu.

Od tada pa sve do svoje smrti, rhm. hdž. Miđait Ređepi bio je vezan za džemat i Islamsku zajednicu. Kada je u oktobru 2012. god. umro rhm. Ismail Durmiši, prvi Predsjednik džemata Koper, razgovarao sam sa hdž. Miđaitom. Tada sam o njemu zapisao sljedeće:”Hadžija Ređepi Miđait pamti sve događaje i ljude koji su, od njegovog dolaska 1971. god., na bilo koji način doprinosili razvoju džemata Koper. Jednostavno je lijepo čuti i vidjeti koliko naš čovjek pamti dana i datuma, ljudi i događaja,koji su vezani za džemat i zajednicu.” Kada je kupljen prostor za džemat Koper, na adresi Kosovelov trg 1, rhm. Miđait je imao veliku ulogu. Prostori su bili njemu ponuđeni da ih kupi za svoj privatni posao, međutim, on je predložio da se taj prostor kupi za džemat Koper.

Moje poznanstvo sa rhm. Miđaitom preraslo je u iskreno prijateljstvo tokom svih 9 godina koliko sam bio imam u Kopru. Rhm. Miđait je puno čitao vjersku literaturu. Posebno je volio i čuvao Preporod. Bio je njegov redovni pretplatnik i vjerni čitalac. Iako njegov maternji jezik nije bosanski već albanski, bez problema je čitao vjersku literaturu i periodiku na bosanskom jeziku. Sjećam se, dok je Muharem-ef. Omerdić odgovarao na pitanja i odgovore u Preporodu,rhm. Miđait je svako pitanje i odgovor detaljno analizirao. Volio je fikh, fikhska pitanja i odgovore na specifične fikhske mes'ele i doskočice. Često bi i nazvao da upita ako mu nešto nije bilo jasno. Od dolaska u Koper 1971. pamtio je sve imame, teravih-imame, goste, predavače (a taj broj je zaista impozantan). Ipak, želim izdvojiti njegovu posebnu pažnju i poštovanje koju je pokazivao prema Muharem-ef. Omerdiću. Često mi je o njemu pričao. Rhm. Miđait obavio je hadž 2001. god. sa bosanskim hadžijama. Sa svojim dobrim prijateljem, hdž. Muhamedom Bajrektarevićem, otputovao je u Sarajevo, a odatle u Mekku i Medinu. Na hadžu su se sreli sa Muharem-ef. I dan-danas prepričavaju druženje sa njim. Prije dvije godine, početkom ramazana 2015. god. saznao sam da će Muharem-ef. biti gost Islamske zajednice u Republici Sloveniji. Jedva sam čekao da to prenesem hdž. Miđaitu. Obradovao se kao malo dijete najdražem poklonu, kada sam ga nazvao i rekao da će Muharem-ef. posjetiti džemat Koper, održati hutbu i predvoditi džumu-namaz. Nakon džume-namaza hdž. Miđait je blistao od sreće. Iako je bio ramazan, a Muharem-ef. je došao u goste u naš džemat, ostao je poslije džume-namaza da razgovara sa našim džematlijama. Tada je, kao da je znao koliko će sreće i zadovoljstva unijeti u srca ovih čestitih vjernika, kazao:”Vi ste meni postavili nekoliko pitanja. A sad ću ja vama postaviti jedno fikhsko pitanje. Siguran sam da niste za njega čuli.” Ispričao sam ovo, ne radi reda, već radi pouke, ibreta, primjera i poruke, kako su se naši stari odnosili prema ulemi. Često mi je govorio da ga obavijestim kad Muftija prof. dr. Nedžad Grabus dođe u Koper na džumu, jer i on želi da dođe. Hdž. Miđait je upravo onaj lijepi primjer, spoj vjere i tradicije, koji krasi naš narod, spreman i sposoban da bude zamjena i pomoć imamu u džematu. A on je takav bio, punih 45 godina. Zato, bez imalo sumnje, vjerujem, da će tim putem, očevim stazama, nastaviti njegovi sinovi Hazbi i Haki sa svojim porodicama.

Molimo Uzvišenoga Allaha, da rhm. hdž. Miđaita nagradi za sav njegov trud, hizmet i zalaganje za dobrobit Islamske zajednice u Republici Sloveniji, a posebno za džemat Koper-Izola, koji je ostao bez redovnog i čestitog džematlije i prijatelja.

Nevres Mustafić