Govor muftije prof. dr. Nedžada Grabusa na svečanosti povodom 25. godina džemata Velenje

Da ne bude zabune, muslimani puno duže žive u Velenju od 25 godina, ali smo tek sa slovenskom samostalnošću i mi zadisali punim plućima i organizirali djelovanje džemata. Period od dvadest pet godina je sa stanovišta institucije relativno kratak period, ali je za nas iznimno važan, jer smo djelovali u specifičnim okolnostima u kojima nismo imali od koga učiti, a često nas nije imao niko ni učiti kako djelovati na vjerskom planu u sredini koju nismo dovoljno poznavali i koja nije poznavala nas. Za uspješno djelovanje organizirane vjerske zajednice nužno je imati kadar koji je sposoban razumjeti uvjete u kojima djeluje i ljude kojim se obraća i s kojima komunicira. To je prvi uvjet uspješnoga djelovanja vjerske zajednice. Mi koji djelujemo kao imami ili vjerski službenici i prije bilo kojeg socio-piličkog razumijevanja integracije i drugih društvenih, političko-pravnih struktura i organizacija moramo razumjeti da je uspješno djelovanje povezano sa razumijevanjem naroda i sredine u kojoj djelujemo, teološki utemeljeno. Mi naviještamo vjeru i ideje koje su prenosili veliki poslanici Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed, a.s. U 129. ajetu sure el-Bekara Ibrahim, a.s., moli Boga da narodu pošalje izaslanika iz njihovog naroda. »Gospodaru naš! Poslanika im pošalji, izmeđ njih, da im kazuje ajete Tvoje, da ih Knjizi i Mudrosti poduči, i da ih očisti! Ti moćan i mudar uistinu si!« Dugoročna uspješnost našega djelovanja mjerit će se sposobnošću razvijanja ljudskih, profesionalnih i prijateljskih odnosa u široj društvenoj zajednici. Zato je, pored formalnoga obrazovanja kojeg imamo kao imami, nužno poznavanje slovenske narodne, kulturne i religijske historije. U procesu demokratizacije društva u Sloveniji i nama se ukazala prilika za djelovanje na vjersko-kulturno-obrazovno-humanitarnome planu. Naše su aktivnosti bile uvijek fokusirane na grupu ljudi koja je imala muslimanski identitet, mi se nismo bavili misionarstvom niti smo svoju vjeru nametali bilo kome. Uporedo sa promjenama društvenih odnosa u Sloveniji i na globalnom planu su se dogodile tektonske promjene u političkom, komunikacijskom i tehnološkom napretku. Uslijed otvaranja društva i novih težnji najmoćnijih faktora u ekonomskom, vojnom i političkom segmentu za daljom dominacijom mnogi narodi su zapali u veću materijalnu i političku ovisnost. Socijalna nepravda prouzrokovala je različite posljedice koje su dovele do društvenih faktora u kojima je čovjek ponovo pokazao svoju negativni stranu karaktera prema drugom čovjeku uništavajući čitava sela, gradove i države. Uslijed tih tragičnih događaja milioni ljudi su primorani napuštati svoje domove. Gospodari rata proizveli su i nuspojave koje se manifestiraju kroz različite vidove nasilja, ekstermizma, proganjanja manjina koje pripadaju drugačijom etničkim i vjerskim uvjerenjima. Uz to nasilje se počelo širiti u iskrivljenoj vjerskoj idelogiji koja sije strah i širi terorizam. Nova militarizacija svijeta uništava tradicionalne zajednice i društvene odnose koji su preživjeli stoljeća na području Bliskoga istoka. Mi s područja Evrope znamo šta znači bilo koja vrsta sljepila koja se manifestira kroz nacionalističke, ideološke ili ekstremno-nasilne religijske forme.

Sva ta velika pitanja nisu mimoišla ni nas, malu zajednicu muslimana u Sloveniji. Zato je organizirana vjerska zajednica važna. Kao džamat i IZ u cjelini znali smo i imali snage sačuvati naše zajedništvo i društvenu i vjersku harmoniju u Sloveniji. Za to su važni unutarnja stabilnost IZ, stalni rad sa nadležnim organima vlasti na lokalnom i državnom nivou, dobra suradnja sa Katoličkom crkvom u Sloveniji i drugim vjerskim zajednicama i saradnja sa širom društvenom zajednicom. Unutarnja stabilnost IZ čuva se kroz organsko jedinstvo institucionalne zajednice, zvanične strukture IZ i putem stalnog kontakta sa članovima IZ. Dozvolite mi da se zahavlim kolegama imamima koji su u proteklim godinama uspjeli nadići sve poteškoće i slabosti i časno, odgovorno i pošteno obavljati imamsku dužnost u džematu Velenje. U džematu su djelovali Nijaz ef. Salkić, profesor Munzir ef. Čelenka, prof. Sead ef. Karišik i sada mladi svršenik FIN-a, Bilal ef. Efendić.

IZ u svome radu se oslanja na značajnu potporu i ulogu volontera u ukupnom djelovanju IZ. Svi volonteri aktivno uključeni u rad i djelovanje IZ u cjelini i džemata u Velenju zaslužuju naše poštovanje i zahvalnost. Vaša uloga je bila povezujuća i znam koliko ste imali odricanja u privatnom životu da biste pomogli djelovanje džemata. Bez desetina ljudi koji su pomagali djelovanje džemata Velenje u proteklim godinama ne bi uspjeli preživjeti velika iskušenja s kojima smo se suočavali u svome radu. S gospodinom Mersadom Derviševićem džemat je dobio novu dimenziju i zasluženo priznanje od Gradske općine Velenje i gradonačelnika gospodina Bojana Kontića. Aktivno građanstvo je ideja koja nas mora povezivati. Živjeti u Velenju znači živjeti da Velnju bude bolje, biti angažiran u društvu i dati svoj doprinos u svome segmentu djelovanja. Uloga IZ mora biti povezivanje, strpljiv rad i odnos i kada imamo drugačije poglede na neka pitanja. Strpljivošću i predanošću možemo prevazići puno problema s kojima se suočavamo. Mi smo sa gradonačelnikom g. Bojanom Kontičem razgovarali o mnogim otvorenim pitanjima i uvjreni smo da postoji volja da se naša suradnja razvija na opće dobro. Svečanosti nisu prilike za bilo kakvo jadanje. Želim se u ime IZ zahvaliti g. Bojanu Kontiču što je svojim priznanjem za djelovanje našega džemata u Velenju prepoznao enormnu ulogu koju su ljudi koji sjede večaras u ovoj sali uložili u razvoj grada Velenja u prošlosti. Ovo priznanje nas obavezuje da nastavimo još ozbiljnije raditi na razvijanju i unapređenju međusobnih odnosa, poštivanju demokratskih standarda, međususjedskog razumijevanja, kulturnom, socijalnom i humanitarnom planu.

Organizirana Zajednica ima kolektivnu odgovornost u svome djelovanju. Zato je pored njenog nauka kojeg afirmira i tumači, važno ostvarivati stalnu interakciju sa vlastima i drugim vjerskim zajednicama. Bili bismo sretniji kada bi vlasti na lokalnom i državnom nivou ponekad uvažili naše primjedbe i razumijevanje organiziranog djelovanja na islamskom planu u sekularnoj državi. U našem kolektivnom pamćenju je deponirano 130 godina djelovanja u evropskom kontekstu. S preuzimanjem djelovanja u IZ preuzimamo i odgovornost u tumačenju vjere i ostvarivanju suradnje sa širom društvenom zajednicom. Organizirano djelovati znači biti svjestan odgovornosti i posljedica svoga djelovanja. Više puta smo ponovili da u Sloveniji nije dovoljno zakonski uređen status organizacija koje se bave vjerskim pitanjima, a nisu registrirane kao vjerske zajednice. To pitanje je strateški važno za IZ, jer su teme i rasprave o islamu i u slovenskim medijima svakodnevnica. Uslijed nejasnoga pravnog okvira za djelovanje često se manipulira pitanjima islama i muslimana. Uloga IZ je da unosi red u društvenoj odgovornosti u svim pitanjima koja su povezana sa djelovanjem vjerske zajednice u sekularnom društvu. 

U IZ smo svjesni uloge Katoličke crkve u slovenkom religijskom, historijskom i kulturnom identitetu. Zato smo zahvalni našim prijateljima iz Katoličke crkve koji nam pomažu na različite načine u djelovanju u Sloveniji. Posebno smo im zahvalni za moralnu podršku koju su nam dali u procesu pridobivanja dozvole za izgradnju džamije u Ljubljani. Ove gadine Katolička crkva obilježava sveti jubilej godinu  milosti. Koncept milosti posebno povezuje muslimane i kršćane. Mi više puta dnevno u svojoj molitvi molimo Uzvišenoga Boga Milostivog i Samilosnog da nam podari mir i oprost.

Uvijek i kada god možete uspostavljajte prijateljske odnose sa svećenicima koji su blizu ljudima, a Kur'an posebno ističe i hvali ulogu »svećenika i monaha koji se ne ohole« (Al-Maida, 82)

Poštovani,

Džemat Velenje je u svome djelovanju posebno pomagao projekt IKC u Ljubljani. Vi ste bili uz nas svih ovih godina i značajno pomogli izgradnju džamije u Ljubljani. Zaslužujete poštovanje što ste pomagali i druge džemate u IZ u Sloveniji. Uloga džemata Velenje u sjećanju na Srebrenicu je od izuzetne važnosti. Uvjereni smo da ćete i dalje biti predani velikim idelalima humanizma i poštivanju dostojanstva svakog čovjeka.

U našem djelovanju u džematu Velenje, ali i u ukupnoj IZ imali smo periode koji iz današnje perspektive izgledaju nevažno, ali su uzimali ogromno energije i onemogućavali napredak naše Zajednice i izvršavanje njene misije. Imali smo period kada su bila registrirana dva subjekta IZ na području Velenja, a da ni sami organi IZ nisu bili toga svjesni. Usvajanjem Zakona o vjerskoj slobodi administartivno smo uredili djelovanje IZ i džemata Velenje. Rad za opće dobro i djelovanje organizirane Zajednice ne smiju nikada biti podređeni nijednom pojedincu niti interesnoj grupi. Vjerske zajednice su po zakonu o vjerskoj slobodi u Republici Sloveniji opće-korisne organizacije. I IZ mora izvršavati svoju misiju općeg dobra i pomagati da se razvijaju projekti koji će čuvati ljudsko dostojanstvo i čuvati dostojanstvo svakog člana IZ u Sloveniji. Mi u IZ smo bili i uvijek ćemo biti protiv bilo kojih organizacija ili udruženja koji od islama prave vlastiti komoditet i zavode ljude organizirajući programe od kojih imaju koristi samo valsnici tih udruženja.

Poštovani,

IZ u Republici Sloveniji brine za organizirano tumačenje i življenje islama kao vjere. Naši ideali u vjerovanju se zasnivaju na istim temeljima kao i djelovanje velikih poslanika Musa, Isaa i Muhammeda, a.s. Naravno, postoje razlike u pogledu na mnoga pitanja, ali mi tražimo ono što sve ljude povezuje. Transcendentna istina je jedna, Bog je Jedan, ljudi imaju različita tumačenja. U svome djelovanju se oslanjamo na veliku islamsku kulturu koja je različitost vjerovanja tumačila kao Božiju volju, zabranjivala bilo koje nametanje islamskoga učenja i ljudima dala mogućnost izbora vlastitoga vjerovanja. Bog nas uči: “Da je Gospodar tvoj htio, On bi sve ljude jedne vjere učinio. A ipak se oni uvijek u vjerovanju razilaze!”(Hud, 118)

Naš pogled na vjeru i naša vjera moraju sličiti na poslanika Muhammeda, a.s., kojeg Kura’n definira kao Milost ljudskome rodu. Bog nas uči: “Tebe smo Muhammede poslali kao milost svjetovima.” (El-Enbija, 107)

U svome radu moramo voditi računa o mlađem naraštaju djeci i omladini. Kada ih učimo i poučavamo vjeri otvarajmo im nove svjetove i horizonte znanja. Izbjegavajmo bilo koju vrstu vjerskoga sljepila koje guši razvoj dječije mašte i propitivanja o svijetu i čovjeku kojemu je svako mlado ljudsko biće sklono. Usvajajomo pedagoške prakse koje su bliske mladome čovjeku, kako bi mu vjera postala duhovni smisao života, a ne željezni oklop koji će slomiti krhkost njegove mladosti. Učimo ljude da je molitva Bogu i traženje oprosta od Boga za slabosti koje pokažemo u životu olakšanje duši i poticaj za hrabro suočavanja sa životnim iskušenjima. Učimo omladinu da u svojoj mladosti ne mogu “bolonjskim procesom” postići duhovnu zrelost odrasloga čovjeka, podstičimo ih da budu odlični učenici i student, jer će tako biti najkorisniji čalnovi Zajednice. Odgajajmo ih tako da im vjera bude radost života, da se hrabro suprostave nihilističkim i ekstremno nasilnim tumačenjima vjere. Angažirajmo ih u praktičnu realizaciju naših projekata, jer će na takav način znati da ih cijenimo i želimo uključiti u važne procese i djelovanje naše Zajednice. Povedimo računa o starijoj generaciji naših džematlija i džematlijki. Pokažimo pažnju prema njima i pozimo im u skladu sa svojim mogućnostima da svoje zrele dane provedu dostojanstveno i s vjerom da je Bog prema svakom biću milostiv. Stil života kojeg živimo ne omogućava nam često sretanje sa našim roditeljima. Poslanik nas je naučio da majka zaslužuje najviše poštovanje u našem životu zbog svih odricanja koja je učinili za nas. Ustrajmo na održavanju kontakata sa roditeljima.

Poštovani,

Želim na kraju istaći veliku posebnost grada Velenja i našega džemata Velenje. Prema statistici koju imamo u IZ u Sloveniji procentulano najveći broj visoko-obrazovanih kadrova koji su povezani sa IZ potiče iz Velenja. To potvrđuje vitalnost, dinamičnost, otvorenost i perspektivnost grada Velenja i Šaleške doline. Posebne čestitke za ovo zaslužuju gradske vlasti na čelu sa gosp. Bojanom Kontičem. Znanje je vrijednost koju nam niko ne može oduzeti.

Želim vam puno uspjeha u razvoju džemata Velenje! Sretna 25. obljetnica djelovanja uz dovu Uzvišenom Bogu da 50. obljetnicu dočekamo još ponosniji i s većim uspjehom, boljim prostorima mesdžida i s puno uspješnih članova džemata Velenje. Bog vas blagoslovio. Amin.

Velenje, 5. novembar 2016 / 5. saffer 1438

Predsjednik Mešihata IZ u Sloveniji

Prof. dr. Nedžad Grabus, muftija