Hafiz Aziz Alili – Čuvar Kur'ana časnog četiri decenije

Ovih dana navršilo se punih trideset godina od kako je hafiz Aziz Alili vezan za Islamsku zajednicu, jer je kao učenik Gazi Husrev-begove medrese kao mujezin bio angažiran u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu. Navršava se 20 godina rada i djelovanja hafiza Aziza Alilija u Islamskoj zajednici u Hrvatskoj, odnosno Zagrebačkoj džamiji.

To je bio povod da je rukovodstvo Medžlisa Islamske zajednice Zagreb na čelu sa dr. Gzimom Redžepijem organiziralo svečanost koju su naslovili kao “Važnost i značaj kontinuiteta u radu imama”, a koja je održana povodom 20 godina imamskog rada u Zagrebu i 30 godina funkcioniranja u Islamskoj zajednici glavnog imama kurra hafiza Aziza Alilija. Svečanost je održana u Zagrebačkoj džamiji u četvrtak, 28. januara 2016. godine, u sklopu tribine četvrtkom “Dr. Sulejman Mašović”.

O hafizu Azizu Aliliju govorili su muftija ljubljanski prof. dr. Nedžad Grabus i književnik Ervin Jahić. Gospodin Jahić govorio je o hafizu Azizu kroz njegov umjetnički rad izvođenja ilahija i kasida kao temelju kojeg je svojim milozvučnim glasom postavio hafiz Aziz za mnoge generacije koje će se baviti tom umjetnošću.

Muftija prof. dr. Nedžad Grabus govorio je o ulozi imama, njegovom značenju, karakteristikama, uvjetima za to časno zvanje i današnjoj ulozi imama općenito u Islamskoj zajednici s naglaskom na džemate koji djeluju u okruženjima gdje su muslimani manjina i gdje je uloga imama znatno veća i upečatljivija. Muftija Grabus i hafiz Aziz zajedno su pohađali Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu  pa je ovo bila prilika za buđenje uspomena iz njihove mladosti. Stoga je muftija Grabus bio prava osoba koja je mogla govoriti o hafizu Azizu i njegovom životu i radu.

Hafiz Aziz Alili je osoba koja je u proteklih trideset godina postavila standarde u učenju Kur'ana Časnog, ali i učenja pobožnih pjesama ilahija i kasida kod nas. On je uzor mnogim mladim učačima Kur'ana. Svojim milozvučnim glasom uljepšava mnoge svečanosti u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i drugim evropskim državama. Ono što najpoznatiji učač Kur'ana Abdu-l-basit Abdussamed predstavlja na svjetskom planu, zasigurno možemo ustvrditi da hafiz Aziz Alili predstavlja na evropskom planu. Učenje Kur'ana hafiza Aziza Alilija predstavlja umjetnost koja nas sa božanskom skladnošću Božijega govora i prefinjenošću hafizovog glasa uzdiže od ovosvjetskog hala bliže Levhi mahfuzu odakle je Kur'an spušten na Zemlju. Boja i melodičnost njegovog glasa budi kod vjernika poseban osjećaj koji s Kur'an i Kerimom potiče vjerničke emocije i na taj način ih približavaju Uzvišenom Stvoritelju.

Interpretiranje ilahija i kasida hafiz Aziz doveo je do vrhunca. Posljednje tri decenije njegov melodični glas ostavio je poseban pečat na islamsku duhovnu muziku kod Bošnjaka. Pored ilahija na bosanskom jeziku, mnogo je ilahija koje smo slušali na arapskom, turskom i albanskom jeziku. Njegovom interpretacijom ilahija, osvježavaju se vjerničke duše koje ih slušaju, jer su odraz ljubavi prema poslaniku Muhammedu, a.s, i Uzvišenom Gospodaru.

Na tridesetogodišnjem jubileju koji je obilježen u Zagrebačkoj džamiji bili su mnogi prijatelji hafiza Aziza Alilija i njegove supruge Lamije koja je veliki oslonac njemu i njegovoj karieri.

Čestitamo hafizu Azizu Aliliju jubilej i molimo Svevišnjeg da ga čuva.

Nevzet Porić