Direktor ureda za vjerske zajednice dr. Gregor Lesjak na sestanku sa muftijom i imamima

Dr. Lesjak predstavio je djelovanje ureda za vjerske zajednice, trenutne projekte itd. Zatim su imami razgovarali sa direktorom ureda o rješavanju problema prehrane za djecu u vrtićima, školama i bolnicama. Razgovarali su i o rješavanju problema mezarja, o djelovanu imama u zatvorima, vojsci i bolnicama.

Detektirani su bili mnogi problemi koje treba zajedno rješavati. Trenutno je ured za vjerske zajednice u sklopu Ministarstva za kulturu. S tim su se povećale nadležnosti ureda, jer se bavi sa vjerskom slobodom i ljudskim pravima. Ured je postao upravni organ. To je organ koji legitimno odlučuje o upravnim postupcima. Ured je ulazna tačka za vjerske zajednice u kontaktima za državom. Dogovoreno je da se otvorena pitanja Islamske zajednice zajedno rješavaju sa uredom za vjerske zajednice.