Dajite djeci imena lijepog značenja, jer ćete se i u džennetu po njima zvati

U kur'anskom kazivanju o Ademu, a.s., ukazano je na činjenicu da je Adem, a.s., podučen imenima svih stvari što mu je dalo prednost u odnosu na druga stvorenja. Ime čovjeka je njegov vanjski identitet i oznaka, ono određuje čovjeka. Ništa kao ime ne potvrđuje ljudsku ličnost i osebnost. Na našem prostoru ime određuje kulturološki i vjerski identitet. Ime čovjeka označava i određuje i prati kroz njegov život ali i nakon smrti.

Zbog toga svaki čovjek mora imati svoje vlastito ime. Muhammed, a.s., sugerira muslimanima da svojoj djeci daju imena lijepog značenja. To je jedno od temeljnih prava koje dijete ima kod svojeg roditelja. Time se čuva naš etos, identitet i tradicija. Muhammed, a.s., je kazao: ”Vi ćete na Sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših roditelja pa nadjenite svojoj djeci imena lijepog značenja.”

Prilikom nadijevanja imena djetetu treba obratiti pažnju da ime bude lijepo, lijepog značenja kako ne bi predstavljalo opterećenje djetetu u njegovom životu. Ime ne treba upućivati na pesimizam, potištenost ili ružno značenje. Ime ne treba biti produkt trenda i mode, niti samo puka kombinacija slova ili skraćivanje punih već poznatih imena lijepog značenja.

Nadijevanju imenadjetetu treba pridati svečan karakter. To treba da bude jedna vrsta blagdana za roditelje i rodbinu djeteta. Slijedeći Poslanikovu tradiciju i sunnet dijete se sedmi dan okupa, lijepo obuče i namiriše i preda se imamu ili drugom učenom muslimanu koji ga s Bismillom i tekbirom preuzima od majke i s njim se okreće prema Kibli, te mu lagahnim glasom prouči Ezan na desno a Ikamet na lijevo uho. Poslije proučenog Ezana i Ikameta imam će sjesti, proučiti odlomak iz Kur'ana, zatim učiniti dovu, koju će prisutni pratiti sa riječima “amin”, a po završetku dove će odabrano ime glasno izgovoriti, pomilovati dijete po glavi poželivši mu dug i hairli život i čestitati roditeljima rođenje djeteta. Buharija bilježi, da bi ashabi svoju novorođenčad donosili u kuću Vjerovjesnika, da im on prouči Ezan, Ikamet, učini dovu i nadije ime. O svemu tome Poslanik kaže: “U koga se rodi dijete, proučite mu Ezan na desno, a Ikamet na lijevo uho”

Ko ima mogućnosti najbolje je da istovremeno sa učenjem: Ezana, Ikameta, nadijevanja imena i učenjem dove za zdravlje i sreću novorođenčeta, donese kurban. To treba učiniti sedmi, četrnaesti ili dvadeset prvi dan po rođenju djeteta.
O prinošenju kurbana po rođenju djeteta Muhammed, a.s., kaže: “Kurban koji se prinese sedmi dan na ime novorođenčeta jeste najbolja garancija za njegovu sreću, a ujedno time će od djeteta biti otklonjene manje nesreće”. S obzirom da se novorođenčetu prilikom akike odrezuje kosa to se po islamskim propisima podijeli sadaka u novcu, srebru ili zlatu za zdravlje i sreću djeteta “jer je sadaka najbolji štit od svih nesreća”.

                                                                                         Sead ef. Karišik