Susret sa najvišim predstavnicima Luteranskog saveza

Prijemu je prisustvovao i predsjednik Svjetskog luteranskog saveza dr. MunibYanan i generalni sekretar Martin Junge. U pratnji muftije Grabusa, prijemu su prisustvovali i sekretar Islamske zajednice NevzetPorić i ljubljanski imam SenadKarišik.

Evanđeoska crkva u Sloveniji čini 14 crkvenih zajednica sa 18.000 vjernika, a ujedno je i članica Svjetskog luteranskog saveza od 1952. godine. Svjetski luteranski savez sa sjedištem u Ženevi, globalna je zajednica sa 144 luteranske crkve i predstavlja 72 miliona vjernika u 79 država. Osnovana je 1947. godine kao Savez luteranskih crkava koje djeluju na osnovi pet vrijednosti: dostojanstvo i pravednost, samilost i predanost, poštovanje različitosti i uključivanje, saradnja, transparentnost i odgovornost.

Na svečanom prijemu muftija dr. Grabus kratko se obratio prisutnima. Prisutnimase obratio u engleskom jeziku i ispostavio važnost međuvjerske saradnje, a predsjedniku Svjetskog luteranskog saveza obratio se u arapskom jeziku, jer dr. Yunan dolazi iz Palestine.

Prijemu su prisustvovali i predstavnici Katoličke i Pravoslavne crkve u Sloveniji.