Vrijednost tavafa

Odgovorili su mu: ”Učimo Subhanellah ve'l-hamdu lillah vela ilahe illallah vellahu ekber.” Adem, a.s., im reče: ”Dodajte još i Ve la havle vel la kuvvete illa billahi'l-alijji'l-azim.” A kada je izgrađena Ka'ba Adem, a.s., obrati se Gospodaru svjetova i reče: ”Gospodaru, svaki radnik ima nagradu za posao koji je uradio, pa koja je moja nagrada?” A Allah mu odgovori: ”Kad god tavaf učiniš bit će ti oprošteno. ”Adem, a.s., reče: ”Povečaj mi Gospodaru!” Allah mu odgovori: ”I tvojoj djeci i potomcima bit će oprošteno kada budu tavaf činili.” ”Povećaj mi, Gospodaru!”, reče Adem, a.s. ”Oprostit ću i onima za koje mole oni koji tavafe.” Na ove riječi Adem, a.s., reče: ”Dosta je, dosta je!”

(Safuri Šafi'i, Nuzhetu'l-Medžalis, 254)