Muftija dr. Nedžad Grabus sudjelovao na konferenciji u Salzburgu

U programu je sudjelovalo 26 eksperata iz te oblasti. U subotu 26. jula 2014. godine održana je posljednja rasprava na kojoj se govorilo o autohtonim muslimanima u Evropi i izazovima u kontekstu tog pitanja. Moderator i direktor programa bio je Dr. Erhard Busek bivši zamjenik premijera Austrije, bivši državni ministar, te bivši kopredsjedavaću Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu.  U razgovoru o toj temi sudjelovali su dr. Markus Ederer, državni sekretar u ministarstvu vanjskih poslova Republike Njemačke, Dr. Ina Merdjanova, viši istraživač iz područja religijskih studija na Trinity fakultetu u Dublinu, visoki predstavnik u BiH dr. Valentin Inzko i predsjednik Mešihata IZ u Sloveniji muftija dr. Nedžad Grabus.

U izlaganjima i diskusiji je izražena saglasnost o važnosti europskoga iskustva islama posebno u području materijalne i duhovne kulture. U raspravi je naglašeno kako mnogi analitičari smatraju da je rat u Evropi nezamisliv ali nije nemoguć, zato je nužno razvijati institucije i snažiti demokratske procese kako bi se sačuvao društveni mir, razvoj i napredak.

Muftija dr. Nedžad Grabus govorio je o teorijskim i praktičnim izazovima s kojima se suočava IZ u nastojanju da razvija i sačuva sistematko i vitalno razumijevanje islama u suvremenom kontekstu. Posebno je govorio o pitanjima institucionalnih rješanja organiziranoga djelovanja IZ u europskim državama. Naglasio je važnost iskustva koje su razvijali intelektualci i ulema iz BiH u tumačenju islamskih propisa i razvoju nastavnih procesa i sadržaja koji su omogućili muslimanima da valjano razumiju i svoju duhovnu islamsku vertikalu ali i evropsku kulturnu i političku stavrnost.