Saopćenje za javnost povodom potpisa ugovora za izvedbu prvog dijela izgradnje IKC u Ljubljani

koji se sastoji iz tri sklopa:

SKLOP 1: IZMIJEŠTANJE KANALA ZA METEORNE VODE A3 DN 1600

SKLOP 2, GRAĐEVINSKA JAMA: JET GROUTING PILOTI, GREDE I SIDRA

SKLOP 3, GRAĐEVINSKA JAMA: ISKOP, OSIGURANJE BREŽINA I POTPORNI ZIDOVI

Nakon objavljenog javnog raspisa, koji je zaključen, 24. aprila 2014. godine (27 firmi preuzelo je dokumentaciju, a 13 poslalo ponudu), uslijedili su razgovori sa predstavnicima firmi koje je vodio stručni tim  firme za inženjiring Elea iC, d.o.o. iz Ljubljane. Nakon pregleda ponuda, razgovora i savjetovanja, članovi Mešihata Islamske zajednice Slovenije donijeli su jednoglasnu odluku, da se ugovor potpiše sa firmom Kostak, d.o.o. iz Krškog koje je ponudilo najugodniju ponudu i koje je tehnički usposobljeno za izvedbu projekta.

Tako su muftija dr. Nedžad Grabus i predsjednik uprave firme Kostak, d.o.o. Miljenko Muha, u srijedu, 4. juna 2014. godine, potpisali ugovor koja označava zvaničan početak izgradnje džamije u Ljubljani. Krajnji rok za izvedbu radova u prvom djelu jeste 18 sedmica, odnosno do 10. oktobra 2014. godine.

Usporedno sa prvim dijelom radova bit će objavljen raspis za generalnog izvođaća (okvirno krajem mjeseca juna) koji će biti izabran prije zaključka radova prvog dijela projekta. Tako će se moći neometano nastaviti sa radom poslije 10. oktobra 2014. godine.

Zahvaljujemo se vodstvu i stručnom timu firme Elea iC, d.o.o. koji su korektno, profesionalno i racionalno vodili postupak izbora najbolje ponude za početak izgradnje džemije u Ljubljani.

Prilikom potpisa ugovora muftija dr. Nedžad Grabus izrazio je svoje zadovoljstvo, da je ugovor koji će omugućiti početak radova na džamiji, potpisan. Prema njegovom mišljenju to je veliko dostignuće za Islamsku zajednicu Slovenije na osnovu kojeg će konačno dobiti objekat dostojan nje same kao i islama kao svjetske religije.

Islamska zajednica Slovenije izražava duboku zahvalnost Državi Katar za pomoć pri realizacije projekta izgradnje Islamskog kulturnog centra u Ljubljani, jer bez njihove podrške i pomoći Islamska zajednica ne bi bila u stanju nastaviti sa tim projektom.