Humanost mektebske djece na djelu

Akcija je bila realizirana u okviru projekta humanosti kojeg su muallimi mekteba Ljubljana opredijelili kao jednog od ključnih projekata tokom ove mektebske godine.

Humanost je vrijednost koju želimo usaditi u našu djecu kao veoma važnu vrijednost i sa projektom humanosti kojeg izvodimo tokom mjeseca marta i aprila želimo postići, da djeca kao i ostali, dobiju osjećaj za druge i da prepoznaju trenutak kada je pomoć drugim potrebna.

Uz humanost cilj nam je i razviti osjećaj skromnosti i jedinstva, jer velik doprinos ne mora predstavljati sve. Važna je topla i blaga riječ kao i vrijeme kojeg ćemo odvojiti za druge.

Humanost ima puno zajedničkog i sa drugim domenama kao što su znanje, mudrost, kultura, vjera, pravednost, integritet, poštenje kao i život, priroda, zdravlje te rad i kreativnost. Čovjek je socijalno biće i kao takvo ovisan je od pomoći i razumijevanja drugih. Sve to je bio moto za pripremu mektebskog sata i razgovor sa djecom u okviru projekta.

Sva su djeca bila intenzivno uključena u sve faze projekta od prikupljanja i pakovanja artikala, a bit će prisutna i u akciji posjete porodicama. Pokazali su veliku mjeru razumijevanja i osjećaja  za druge i iskreno se nadamo da ćemo postići postavljene ciljeve.

Zahvaljujemo se i roditeljima na podršci prilikom realizacije projekta.

Veliki i mali mektepki nastavaljaju sa korisnim projektima, a projekat koji je u toku namjenjuju za džamiju u Ljubljani.