Održana javna rasprava o nacrtu amandmana na Ustav IZ u BiH

Nacrte amandmana predstvili su g. Jusuf Zahiragić, predsjednik Ustavne komisije Sabora IZ u BiH i dr. Amir Karić, rukovodilac vjerskoprosvjetne službe Rijaseta IZ u BiH.

Nakon podne-namaza džematu u Ljubljani obratio se i vaz održao dr. Amir Karić.