Imami sa muftijom u posjeti Kočevju

Radni dan počeo je u kabinetu gradonačlenika Kočevja dr. Vladimira Prebiliča, koji je na samome početku predstavio Općinu Kočevje. Istakao je da Općtina Kočevje ima 16.558 stanovnika. Površina Općine je 555,4 km2. Većina stanovnika živi u samome gradu. Također je spomenuo podatak da je u njihovoj Općini najveća jelka u državi, čija je širina 6 m i visina oko 90 m. Također se mogu pohvaliti da imaju najstariji orah u Sloveniji. Orah je star oko hiljadu godina. Područje Općine Kočevje je područje divljih životinja. Tu živi oko 300 medvjeda. Bore se sa velikim brojem nezaposlenih. Također je spomenuo neke od projekata koji se realiziraju u Općini, posebno u smislu infrastrukture, koja je jako loša. To je povijesno nasljeđe prethodnog sistema koji je na području Općine Kočevje imao oko 200 km2 zatvorenog i zaštićenog prostora. Posjetu imama iz cijele Slovenije smatra čašću i privilegijom. Istakao je također dobru saradnju sa imamom Samirom Jusićem. Kao gradonačelnik ima jako dobru saradnju s Katoličkom crkvom, Islamskom zajednicom, Pravoslavnom i Evangelističkom crkvom.

Muftija dr. Nedžad Grabus se zahvalio načelniku Prebiliču za srdačan prijem i odlično predstavljanje Općine. Izrazio je svoje zadovoljstvo zbog dobre saradnje imama Samira Jusića sa lokalnom zajednicom. Također je rekao da je jako dobro za imame koji žive i rade u Sloveniji da se upoznaju sa historijom Slovenije u toku i poslije Drugog svjetskog rata, budući da je načelnik, kao historičar, u svome obraćanju kazao nekoliko riječi o Hudoj jami u Kočevskom rogu i Gotenici, nekada zatvorenom i zaštićenom prostoru.

Potom je slijedilo obilazak Crkve sv. Fabijana i Boštjana te sv. Jerneja u Kočevju.Imami su također posjetili groblje u Kočevskom rogu te se upoznali sa historijom masakara koji su se tamo dogodili. Stručno objašnjenje g. Mihe Petroviča je imamima detaljnije predstavilo događaje koji su obilježili tu regiju za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata.

Nakon toga je uslijedila posjeta Gotenici. Imamima je bio predstavljen kratki film o Gotenici, anti-nuklearnom bunkeru i ostalim znamenitostima. Time je službeni dio posjete bio završen.